Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, tel./Fax: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./Fax: 02/44 46 14 00; E-mail: riaditel@szk.sk
Generálny partner SŽK - VUB banka

404: stránka neexistuje