SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

Slovenská živnostenská komora je oprávnenou inštitúciou pre vykonávanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti. Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie a kontakty.

ŽIADOSŤ O VYKONANIE SKÚŠKY NA OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI / TLAČIVO

Dôležité informácie pre záujemcov o vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti:

Vyplnenú žiadosť o vykonanie skúšky, spolu s prílohami uvedenými v prihláške, je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť na krajskú zložku komory, v ktorej chcete vykonať skúšku. Kontakty na pracovníkov krajských zložiek nájdete v tabuľke nižšie.
Všetky náležitosti žiadosti a doklady sú povinné, bez nich ich predloženia nemôže uchádzač pristúpiť k skúške.

Následne vás bude krajská zložka kontaktovať, zašle vám pokyny na skúšku a faktúru na úhradu správneho poplatku za skúšku.
Pri úhrade faktúry doplňte, prosím číslo faktúry ako variabilný symbol platby.

Na skúšku si uchádzač prinesie aj občiansky preukaz a preukaz o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti - Zdravotný preukaz.

Ak uchádzač pri skúške „nevyhovel“ , môže požiadať o vykonanie opravnej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti za poplatok vo výške 150,00 €.

Prihlásenie sa na skúšku

Uchádzač zašle vyplnenú žiadosť o vykonanie skúšky na adresu príslušnej Krajskej zložke komory.

Kontaktná osobaTelefónE-mailBÚ - IBAN
Krajská zložka komory Bratislava, Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava
Eva Matulová02/207 073 63kzkbratislava@szk.skSK54 1100 0000 0029 4105 6216
Krajská zložka komory Košice, Kukučínova 23, 040 01 Košice
Ervín Boháčik0907 910 781kzkkosice@szkSK93 1100 0000 0029 4905 1321
Krajská zložka komory Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Jozef Hrenák0905 860 444kzknitra@szk.skSK40 1100 0000 0029 4705 6209
Krajská zložka komory Prešov, Duchonovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Ing. Vladimír Fedor0908 991 481kzkpresov@szk.skSK18 1100 0000 0029 4505 1324
Krajská zložka komory Trenčín, Legionárska 5, 911 01 Trenčín
Alena Papierniková0907/687 739kzktrencin@szk.skSK25 1100 0000 0029 4806 2272
Krajská zložka komory Trnava, Trojičné nám. č. 9 - OD Jednota 1.posch., 917 01 Trnava
Helena Schmidtová033/551 27 20kzktrnava@szk.skSK25 1100 0000 0029 4405 1322
Krajská zložka komory Žilina, Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Ing. Lenka Martiniaková0918 696 580kzkzilina@szk.skSK25 1100 0000 0029 4605 6215
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka