Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, tel./Fax: 041/76 45 195; e-mail: uradkomory@szk.sk
Slovenská živnostenská komora
Kancelária úradu komory v Bratislave: Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./Fax: 02/44 46 14 00; e-mail: riaditel@szk.sk

Adresár Slovenskej živnostenskej komory

Ponuky členov SŽK

Živnostenské noviny

Živnostenské noviny

Partneri

Generálny partner

VUB - Generálny partner

Regionálna rozvojová agentúra
Regionálna rozvojová agentúra
Partner pre Váš rozvoj

Zákony pre ľudí

Odkazy na iné stránky

Staršie články

Sídlo SŽK:

Predseda SŽK
Ing. Tomáš Novotný , MBA
(do firmy)
Tel./fax: 055/7294144
e-mail: uradkomory@szk.sk
Úrad komory
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Anna Sklenárová
Tel./fax: 041/7645195
e-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária Úradu komory v Bratislave
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/44461400
e-mail: riaditel@szk.sk

Krajské zložky komory:

KZK Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Vladimír Mička , predseda
Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Jaslovská
Tel./fax: 02/49246588
e-mail: kzkbratislava@szk.sk
KZK Banská Bystrica
Študentská 12, 960 01 Zvolen
Juraj Lalík , predseda
Kontaktná osoba: Jarmila Václavíková
Telefón: 0905310587
e-mail: lalik@szk.sk
e-mail: kzkbbystrica@szk.sk
KZK Košice
Kukučínova 23, 040 01 Košice
Ervín Boháčik, predseda
Tel./fax: 055/6941736
e-mail: szkke@mail.t-com.sk
KZK Nitra
Vajanského 1, 949 01 Nitra
Ing. Beáta Gajdošíková, predsedníčka
Mobil: 0905848220
e-mail: szkkznitra@gmail.com
KZK Prešov
Čapajevova 21, 080 01 Prešov
Juraj Drál, predseda
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Fedor
Tel./fax: 0908 991 481
e-mail: kzkprešov@szk.sk
KZK Trenčín
Rastislavvova 1298/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Bohumil Miko, predseda
Tel.: 0905 671 568, 0905 305 344
e-mail: kzktrencin@szk.sk
KZK Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
Ing. Róbert Schmidt, predseda
Kontaktná osoba: Helena Schmidtová
Tel./fax: 033/5512720
e-mail: szktrnava@centrum.sk
KZK Žilina
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Ing. Pavol Višňovský, PhD., predseda
Tel./fax: 041/7645195
e-mail: uradkomory@szk.sk
Spravuje RALPH 2008-2014 posledná aktualizácia: 24.11.2014