SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Členovia Dozornej rady SŽK

Ing. Vladimír Holečko - predseda Dozornej rady SŽK

Bydlisko:Košice
e-mail:holecko@netkosice.sk
Člen SŽK:KZK Košice od 4. 2. 1999
Funkcie:
 • predseda DR KZK Košice,
 • člen DR SŽK od 24. 2. 2001
 • podpredseda DR SŽK od 11. 6. 2008
 • predseda DR SŽK od 20. 4. 2012

Marián Hanusek

Bydlisko:Pezinok
e-mail:mhanusek@zoznam.sk
Člen SŽK:KZK Bratislava od 6.5.1999
Funkcie:
 • člen P-KZK Bratislava,
 • člen DR KZK od 15. 2. 2012
 • člen P-SŽK od 7. 4. 2006 do 20. 4. 2012, odvtedy člen DR SŽK

Ján Ihriský

Bydlisko:Nová Dubnica
E-mail:cukrarenihrisky@mail.t-com.sk
Člen SŽK:KZK Trenčín: od 12. 12. 1998
Funkcie:
 • predseda DR KZK Trenčín od 12. 12. 1998
 • člen DR SŽK od 12. 12. 1998

Ing. Tibor Iró

Bydlisko:Dunajská Streda
e-mail:tibor.iro.ds@gmail.com
Člen SŽK:KZK Trnava od 5.12.2008
Funkcie:
 • predseda DR KZK Trnava od 8. 3. 2010
 • člen DR SŽK od 9. 4. 2010

Mgr. Slavomír Klobušovský

Bydlisko:Prešov
E-mail:klobusovsky.slavomir@gmail.com
Člen SŽK:KZK Prešov od 8.3.2012
Funkcie:
 • predseda DR KZK Prešov od 9. 4. 2014
 • člen DR SŽK od 16. 5. 2014

Katarína Masárová

Bydlisko:Rajecké Teplice
E-mail:masarova@szk.sk
Členka SŽK:KZK Žilina: od 2. 11. 2016
Funkcie:
 • predsedníčka DR KZK Žilina od 24. 3. 2017
 • členka DR SŽK od 19. 4. 2018

Martina Ostradecký

Bydlisko:Sereď
E-mail:martina.ostradecky@gmail.com
Členka SŽK:KZK Nitra od 15. 12. 2017
Funkcie:
 • predsedníčka DR KZK Nitra od 19. 2. 2018
 • členka DR SŽK od 18. 5. 2018

JUDr. Zuzana Štrbáková

Bydlisko:Banská Bystrica
E-mail:kzkbbystrica@szk.sk
Členka SŽK:KZK Banská Bystrica: od 21. 2. 2017
Funkcie:
 • predsedníčka DR KZK Banská Bystrica od 20. 9. 2017
 • členka DR SŽK od 18. 5. 2018
 • rozhodca Rozhodcovského súdu SŽK od 14. 3. 2018

Milan Šuraba

Bydlisko:Trebišov
E-mail:autoskola.milan.suraba@centrum.sk
Členka SŽK:KZK Košice: od 28. 3. 2002
Funkcie:
 • člen DR KZK Košice od 22. 3. 2018
 • člen DR SŽK od 13. 9. 2018
Duálne vzdelávanie Živnostenské noviny Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Regionálna rozvojová agentúra
Užitočné odkazy