SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Košice

Sídlo:

Kukučínova 23, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ervín Boháčik
Tel: +421 907 910 781
e-mail: bohacik@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Ervín Boháčik , predseda KZK
Člen SŽK od 12. 12. 1998
bytom: Košice
e-mail: bohacik@szk.sk
Ing. Ľubica Hatalová
Členka SŽK od 17. 3. 2003
bytom: Michalovce
e-mail: unico@slovanet.sk
Ing. arch. Mária Kleinová
Členka SŽK od 16. 2. 2004
bytom: Spišská Nová Ves
e-mail: riaditelka@svt.sk
Ing. Ladislav Lúchava
Člen SŽK od 10. 4. 2008
bytom: Košice
e-mail: ladislav.luchava@zoznam.sk
Ing. Anna Manojlovičová
Členka SŽK od 31. 12. 2001
bytom: Trebišov
e-mail: amadeus-tv@stonline.sk
Anna Olahová
Členka SŽK od 31. 12. 2001
bytom: Trebišov
e-mail: aolahova@gmail.com
Mgr. Gerd Sabo
Člen SŽK od 11. 2. 2011
bytom: Košice
e-mail: gerdsabo@gmail.com
Roman Zagiba
Člen SŽK od 24.10.2018
bytom: Rožňava
e-mail: stafirplus@gmail.com

Členovia Dozornej rady KZK:

Ing. Vladimír Holečko , predseda DR KZK
Člen SŽK od 4. 2. 1999
bytom: Košice
e-mail: holecko@netkosice.sk
Silvia Dzurindová
Členka SŽK od 31. 12. 2001
bytom: Novoveská Huta
e-mail: sdzurindova@vub.sk
Pavol Hatala
Člen SŽK od 21. 2. 2017
bytom: Michalovce
e-mail: unico@slovanet.sk
Mgr. Zlata Marhefková
Členka SŽK od 31.12.2001
bytom: Rožňava
Milan Šuraba
Člen SŽK od 28. 3. 2002
bytom: Trebišov
BOZP u živnostníka Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy