SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Aktuality

Stanovisko komory k otvoreniu prevádzok živnostníkov

17.2.2021

Komora vyzýva na urýchlené prijatie uznesení a opatrení, ktoré budú riešiť skutočné problémy bežného života a odstránia nezmyselné obmedzenia.

Viac info »

Prognóza: Hospodársky rast sa obnoví na jar a v lete

12.2.2021

Napriek neistote a rizikám s vývojom pandémie, ktoré aktuálne tlmia ekonomiku, predpokladá Európska komisia ekonomický rast v tomto roku na úrovni 3,7 %.

Viac info »

Podpora pre živnostníkov v čase pandémie sa zvyšuje

3.2.2021

Vláda SR schválila 2. 2. 2021 navýšenie jednotlivých príspevkov pre živnostníkov a firmy, ktorých činnosť je obmedzená z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v krajine.

Viac info »

Stanovisko k návrhu zasielania údajov z faktúr finančnej správe

19.1.2021

Ministerstvo financií SR navrhuje zákonom ustanoviť povinnosť všetkým podnikateľským subjektom vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient. Súčasne sa predpokladá zavedenie povinnosti zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe.

Viac info »

Stanovisko komory k aktuálnym „lockdown opatreniam“

18.12.2020

Vyzývame na rýchlu pomoc v podobe plošných opatrení, zníženie DPH na gastronomický priemysel na 10% a úplné odpustenie odvodov počas obdobia uzatvorenia ekonomiky.

Viac info »

Vyhlásenie komory k podpore gastro prevádzok

23.11.2020

Slovenská živnostenská komora apeluje na štát, že gastro prevádzky a ich dodávatelia sú v koncoch a zachrániť ich môže iba okamžité uvoľnenie opatrení.

Viac info »

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2021

19.11.2020

Sociálna poisťovňa zverejnila nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie, ktoré budú platiť od 2021.

Viac info »

Ako sa mení odborné vzdelávanie u zamestnávateľov

3.11.2020

V súvislosti s aktuálnymi hygienickými opatreniami sa menia aj podmienky na odborné vzdelávanie žiakov, ktoré vykonávajú na stredných školách a u zamestnávateľov - aktualizácia ku dňu 31.10.2020.

Viac info »

Komora má značné obavy z plošného testovania

30.10.2020

V tlačovom vyhlásení SŽK upozorňuje na slabú informovanosť, chaotickú komunikáciu zo strany štátu, avšak povzbudzuje k živnostníkom k zodpovednosti a účasti na testovaní.

Viac info »

Nezabudnite na daňové priznanie

27.10.2020

Tento rok v netradičnom termíne, s možnosťou využiť zjednodušený formulár a odkladom zaplatenia dane.

Viac info »

Minimálna mzda sa od roku 2021 mení

22.10.2020

Úprava minimálnej mzdy, ktorú schválil parlament, mení výšku minimálnej mzdy od budúceho roka na 623 EUR, zo súčasných 580 EUR. Spolu so zmenou sadzby sa menia aj niektoré ďalšie výpočty príplatkov.

Viac info »

Informácia pre zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania

20.10.2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania zverejnil 13.10.2020 aktualizáciu pokynov pre zamestnávateľov a školy, ktoré sú zapojené do systému duálneho vzdelávania. Upravuje poskytovanie vyučovania v súlade s prijatými opatreniami COVID 19.

Kompletné znenie informácie »

Všetko, čo potrebujete vedieť - dovoz a vývoz mimo EÚ

19.10.2020

Európska komisia spustila prehľadný internetový portál na podporu vývozu a dovozu z krajín mimo Európskej únie. Poskytuje informácia o povoleniach, clách, daniach, požiadavkách na výrobky a ďalšie.

Viac info »

Vláda posilnila v druhej vlne korony podporu pre živnostníkov

16.10.2020

Krátko po zverejnení a prijatí obmedzení pre zastavenie šírenia koronavírusu a povinnému zatvoreniu prevádzok predstavila vláda SR podporné opatrenia pre podnikateľov.

Viac info »

Informačný deň pre malé a stredné podniky - podujatie

7.10.2020

Európska Komisia, v rámci kampane EU Open for Business, pozýva živnostníkov, malých a stredných podnikateľov na virtuálne podujatie, na ktorom sa dozvedia užitočné informácie o podporných programoch, možnostiach finančnej podpory a spolupráce.

Viac info »

Vláda zverejnila reformný dokument ʺModerné a úspešné Slovensko”

5.10.2020

Dnes zverejnilo Ministerstvo financií očakávaný reformný dokument, od ktorého sa očakáva, že pomôže uskutočniť žiadané a nevyhnutné zmeny na Slovensku, ktoré zvýšia životnú úroveň, skvalitnia vzdelávanie, zdravotníctvo, ale aj zlepšia životnú úroveň a vymáhateľnosť práva.

Viac info »

Prepad počtu živnostníkov sa počas leta zastavil

17.9.2020

Sociálna poisťovňa v lete zaznamenala zastavenie poklesu počtu živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí majú povinné sociálne poistenie a odvádzajú poistné.

Viac info »

Zasadal najvyšší orgán komory - Zhromaždenie delegátov

14.9.2020

Dňa 11. 9. 2020 sa v Ráztočne, v Trenčianskom kraji, uskutočnilo 27. Zhromaždenie delegátov SŽK, ktoré je najvyšším orgánom komory. V rámci svojho programu potvrdilo vo funkcii predsedu p. Oldřicha Holiša na ďalšie funkčné obdobie, zvolilo členov predstavenstva a dozornej rady. Zasadnutie poctili svojou prítomnosťou hostia z Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva vnútra SR.

Viac info »

Minimálnu mzdu pre rok 2021 navrhuje vláda vo výške 623 EUR

27.8.2020

Pôvodná výška 656 EUR sa zmenila po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady, na základe rokovaní so zamestnávateľmi. Zmení sa aj výpočet príplatkov za pohotovosť či nadčasy.

Viac info »

Oznamovanie kategórie práce 2 sa ruší

10.8.2020

V rámci znižovania byrokracie v podnikaní sa upravil zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý zrušil oznamovaciu povinnosť o zamestnancoch zaradených v druhej kategórii, v rámci posudzovania pracovných rizík.

Viac info »

Finančné granty pre rodinné podnikanie

5.8.2020

Grantová výzva ponúka podporu vo výške 25-tisíc EUR pre rodinné podniky, ktoré potrebujú pomôcť s riešením dopadov krízy, generačnú výmenu, nástupníctvo a celkový rozvoj.

Viac info »

V produktivite musíme pridať (správa za rok 2019)

14.7.2020

Národná rada pre produktivitu SR vydala správu o produktivite a konkurencieschopnosti za rok 2019. V správe sa uvádza, že Slovensko, ako krajina s lacnou a kvalifikovanou pracovnou silou, profitovalo z prílevu zahraničných investícií a stalo sa montážnou halou medzinárodných koncernov. Takýto model ekonomického rozvoja ale nie je udržateľný na neobmedzenú dobu.

Viac info »

Ekonomika Slovenska klesá, rast sa očákava na jar budúceho roka

7.7.2020

Podľa dnes zverejnenej hospodárskej prognózy Európskej komisie sa očakáva na Slovensku pokles ekonomiky o 9 % v tomto roku. Oživenie a rast sa predpokladá na jar 2021 na úrovni 7,4 % HDP.

Viac info »

Prognóza ministerstva: ekonomika klesá, nezamestnanosť stúpne

23.6.2020

Podľa najnovšej ekonomickej prognózy Ministerstva financií SR sa v druhom kvartáli 2020 očakáva prepad ekonomiky o 9,8 %. Zároveň predpokladá, že ubudne viac ako 90-tisíc pracovných miest.

Viac info »

Platba odvodov za jún si môžu živnostníci posunúť

17.6.2020

Vláda SR dnes schválila ďalší odklad platenia sociálneho poistenia v snahe pomôcť pri zostavení podnikateľov z dopadu korona krízy.

Predmetné nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré dnes prijali ministri, umožňuje zamestnávateľom a SZČO uplatniť si odklad platenia poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (iba poistné na strane zamestnávateľa) za mesiac jún 2020 a zaplatiť ich najneskôr v termíne do 31. decembra 2020.

Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu budú mať tiež právo na odklad povinnosti platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za týchto zamestnancov v rovnakom časovom období.

Podporujeme povolenie jarmokov a verejných podujatí nad 1000 osôb

15.6.2020

Živnostníci a rodinné firmy, ktoré sa živia na jarmokoch, dnes protestujú blokádou diaľnice. Požadujú ďalšie uvoľnenie opatrení. Viac info »

Štát pomôže s platbami za prenájom priestorov - AKTUALIZOVANÉ

Aktualizované: 11.6.2020

Parlament schválil návrh podporného mechanizmu pre podnikateľov, ktorí museli počas koronaopatrení zatvoriť svoje prevádzky v prenajatých priestoroch. Príspevok zo štátu si vyžaduje dohodu medzi nájomcom a prenajímateľom, môže dosiahnuť až polovicu platby za nájomné. Viac info »

Komentár predsedu: Krajina dobrého počasia

10.6.2020

Živnostníci sú chrbticou ekonomiky. Ak sa nebude dariť im, nebude sa z dlhodobého hľadiska dariť ani našej ekonomike a na konci ani samotnému štátu Viac info »

Upozornenie na podvodné konanie

9.6.2020

Komora upozorňuje všetkých živnostníkov a podnikateľov na ponuky od súkromných firiem, ktoré vyžadujú uhradenie poplatku za registráciu ich firmy či živnostenského oprávnenia. Viac info »

Vzdelávajte sa v odbore sladovník – pivovarník

Aktualizované: 1.6.2020

Slovenská živnostenská komora vám ponúka vzdelávací program „Sladovník – pivovarník“, s ktorým sa môžete uplatniť pri výrobe piva, sladu, ale aj v reštauračných a pivárenských zariadeniach. Vzdelávací kurz otvára cestu aj k samostatnému podnikaniu v rozsahu živnostenského oprávnenia, pričom skúšky môžete absolvovať prostredníctvom našej komory. Viac info »

Návrh pomoci pre uhradenie časti nájomného

21.5.2020

Opatrenie na zmiernenie dopadu vplyvu krízy spôsobenej koronavírusom na nájomcom obchodných a prevádzkových priestorov oznámili včera zástupcovia vládnej koalície. Návrh pomoci vyplýva zo zmiernenia dopadov na prevádzky, ktoré museli byť nutne zatvorené na základe rozhodnutia štátu. Návrh opatrenia predpokladá, že nájomca získa zo štátneho rozpočtu príspevok v rovnakej výške ako suma, na ktorej sa podieľa prenajímateľ. Ak odpustenie nájmu bude nižšie ako 50 % výšky prenájmu, zvyšnú čiastku bude môcť nájomca uhradiť v postupných splátkach v období 48 mesiacov. Zároveň platí, že v období postupného splácania (max. 4 rokov) nebude možné zvyšovať ceny prenájmu a ani dať nájomcovi výpoveď. Tento návrh bude v najbližších dňoch spracovaný do podoby novely príslušných zákonov a postúpený na schválenie vládou SR a poslancami v NR SR. Následne vstúpi do platnosti.

Príklad výpočtu: mesačný prenájom je 1000 EUR; prenajímateľ odpustí 300 EUR, ďalších 300 EUR si môže nájomca požiadať o príspevok od štátu, zvyšných 400 EUR môže postupne splatiť nasledujúcich 48 mesiacov.

Formuláre na získanie podpory pre živnostníkov a firmy

24.4.2020

V spolupráci s iniciatíviou Podnikanie.help vám ponúkame zjednodušené formuláre na získanie podpory zo strany štátu.

Inteligentné formuláre vám predvyplnia údaje o Vašej živnosti alebo firme a jednoducho si vyberiete z možností, ktoré sa týkajú Vášho podnikania.

Na konci zadáte možnosť "Generovať žiadosť" a "Generovať výkaz" a stránka vám vytvorí samostatné súbory, ktoré stačí vytlačiť, podpísať a odoslať na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a SR.

Viac na http://ziadost.podnikanie.help/

Komentár predsedu SŽK k aktuálnej situácii

24.4.2020

Pomoc pre živnostníkov je ako tango. Jeden krok opatrení vpred a dva kroky byrokracie vzad.

Pandémia na Slovensku zasiahla širokú verejnosť, bol to šok. Problémy sa začali od okamihu, keď prišli prvé opatrenia. Nikto nebol dopredu pripravený. Prijaté opatrenia, ktoré zo dňa na deň zatvorili prevádzky, a tým doslova vypli tržby, okamžite zasiahli živnostníkov, rodinné firmy, malé podniky v oblasti gastronómie, potravinárstva, poľnohospodárstva, umenia, kultúry, zasiahli freelancerov, vzdelávacie inštitúcie, rôzne služby, stavebníctvo, strojárstvo a iné odvetvia. Viac info »

Štát spustil zvýhodnené úvery pre podnikateľov

20.4.2020

Výhodné bezúročné pôžičky sú určené na preklenutie obdobia pandémie a úhradu prevádzkových nákladov.

Ministerstvo hospodárstva, v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a Slovenským investičným holdingom spustili systém bezúročných pôžičiek, ktoré sú určené na preklenutie nepriaznivého obdobia v čase pandémie koronavírusu. Viac info »

Príspevok na pomoc živnostníkom v čase krízy - AKTUALIZOVANÉ

3.4.2020

V článku nájdete informáciu o schválených príspevkoch pre SZČO, ktoré boli prijaté v uplynulých dňoch v rámci Zákonníka práce a Zákona o službách zamestnanosti. Podrobné pokyny a formuláre ako požiadať o príspevky nájdete na webe Pomáhame ľuďom (https://www.pomahameludom.sk/)

Viac info »

Oznámenie o skúškach odbornej spôsobilosti

3.4.2020

Oznamujeme Vám, že z dôvodu mimoriadnych opatrení je poskytovanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti pozastavené. Prihlášky a poplatky, ktoré ste nám adresovali sú platné a budeme Vás kontaktovať hneď ako pripravíme nové termíny skúšok. V prípade ďalších otázok kontaktujte, prosím, príslušnú krajskú zložku komory, prípadne Úrad komory na uradkomory@szk.sk. Ďakujeme za pochopenie.

Konferencia na tému: Rodinné podnikanie

28.1.2020

Pozývame Vás na konferenciu k problematike rodinnného podnikania a jeho rozvoja v podmienkach SR. Na podujatí budú prezentované skúsenosti z iných európskych krajín. Konferenciu organizuje Slovenská asociácia malých podnikov, v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou a organizáciou SME Europe, ktorá reprezentuje záujmy a názory malých a stredných podnikov na európskej úrovni.

Podujatie sa uskutoční dňa 31. 1. 2020 v Bratislave, Drieňová 37, reštaurácia Planetka.

Podujatie je otvorené pre členov SŽK, ale aj širokú verejnosť. Registrovať sa môžete mailom na majka.kaducova1@gmail.com.

Viac info »

Čo čaká živnostníkov v roku 2020

14.1.2020

Prinášame vám prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v oblasti živnostenského podnikania, daní, odvodov a zamestnávania, ktoré sú aktuálne pre rok 2020.

Viac info »

Navždy nás opustil Ing. Vojtech Szemes, CSc.

28.11.2019

S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme že nás opustil nestor slovenského pekárstva, Emeritný Cechmajster Cechu pekárov a cukrárov Ing. Vojtech Szemes, CSc.

Posledná rozlúčka bude dňa 30.11.2019 o 10:00 hod. v obradnej sieni Martinského cintorína na Trnavskej ceste v Bratislave.

Česť jeho pamiatke!

Navždy nás opustil Ing. Vojtech Szemes, CSc.

O Ing. Vojtechovi Szemesovi, CSc. píše Slovenská živnostenská komora »

Odborný seminár na tému:
Duálne vzdelávanie - najlepšia cesta pre našu budúcnosť

4.11.2019

Pozývame Vás na odborné podujatie na tému duálneho vzdelávania a možnostiach zapojenia živnostníkov do systému duálneho vzdelávania.
Seminár sa uskutoční dňa 8.11.2019 vo Veľkom Šariši, so začiatkom o 8.00 hod.
Registrovať sa môžete v termíne do 6.11.2019 mailom na kzkpresov@szk.sk.

Minimálna mzda bude rásť rýchlejšie, zákon schválil parlament

23.10.2019

Výška minimálnej mzdy na rok 2020 bola pred pár dňami schválená na úroveň 580 EUR. Jej zvyšovanie je každoročne predmetom kolektívneho vyjednávania medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov (pozn. SŽK je reprezentovaná v tomto vyjednávaní Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení - AZZZ). Zvyčajne k dohode nedošlo kvôli rôznym predstavám o navýšení, preto určilo jej výšku ministerstvo práce. V roku 2021 môže minimálna mzda dosiahnuť výšku 660 EUR.

Viac info »

Vyššia minimálna mzda mení aj príplatky za prácu

8.10.2019

S účinnosťou od 1. 1. 2020 bude zvýšená minimálna mzda na 580 EUR. V prepočte na hodinu ide o sadzbu 3,333 EUR.

Výška minimálnej mzdy sa mení v závislosti od stupňov náročnosti (1-6), ktoré sú odlíšené koeficientami. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ, správnosť kontroluje Inšpektorát práce SR. Zároveň je potrebné dodať, že určenie stupňov náročnosti práce sa vzťahuje iba na zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere. Na SZČO sa nevzťahuje. Charakteristika jednotlivých stupňov je k dispozícii v Zákonníku práce. Rozsah minimálnej mzdy sa teda pohybuje od 580 EUR, resp. 3,333 EUR/hod (stupeň 1) až po 1160 EUR, resp. 6,666 EUR/hod (stupeň 6).

Viac info »

Konferencia na tému: Koncepcia živnostenského centra

1.10.2019

Pozývame Vás na konferenciu k tvorbe živnostenských centier, ktoré tvoria základ odborného rozvoja živnostníkov v remeslách a odborných službách. Centrá v minulosti fungovali na regionálnej i cechovej úrovni, postupom času zanikli. Slovenská živnostenská komora pripravuje sériu podujatí ako by takéto centrá mohli byť obnovené a znovu prispeli k rozvoju živnostenského podnikania na Slovensku.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 10.-11.10.2019 v Martine, v rekonštruovanej budove bývalého Štátneho ústavu pre zveľadovanie živností.

Podujatie je otvorené pre členov SŽK, ale aj širokú verejnosť. Registrovať sa môžete v termíne do 8.10.2019 mailom na uradkomory@szk.sk.

Daň z príjmu sa pre vybrané subjekty znižuje na 15 %

27.9.2019

Zmenou zákona o dani z príjmov sa od roku 2020 znižuje daň pre podnikateľské subjekty s obratom do 100.000 EUR. Zníženie z 21 na 15 % sa dotkne živnostníkov aj právnických osôb, ktoré nepresiahnu uvedený obrat. Zároveň vzniká v daňovom poriadku nová kategória "mikrodaňovník", do ktorej budú patriť podnikateľské subjekty s výnosmi do výšky 49 790 EUR. Tejto kategórii sa zároveň uľahčí odpisovanie investícií.

Rodina môže živnostníkovi pomáhať bez hrozby pokút

17.9.2019

Zapojenie členov rodiny do aktivít v rodinnej firme môže byť aktívnejšie ako doteraz. Do parlamentu sa dostal návrh na zmenu zákona o nelegálnom zamestnávaní, na základe ktorého budú mať výnimky pri práci v rodinnej firme dieťa, súrodenec a manžel/manželka firmy. Tieto osoby budú môcť pracovať bez povinnosti zmluvy a Inšpektorát práce bude na to prihliadať s osobitným zreteľom. Zároveň, pri týchto osobách musí byť splnená podmienka, aby mali dôchodkové poistenie, v dôchodkovom veku alebo v postavení žiaka či študenta do 26 rokov veku.

Zvýšenie minimálnej mzdy najviac ohrozuje živnostníkov

9.9.2019

Nárast minimálnej mzdy spôsobí, podľa analýzy, priemerný ročný nárast nákladov podnikateľa o viac ako 1900 EUR.

Návrh vlády SR zvýšiť minimálnu mzdu zo súčasných 520 EUR na 580 EUR zasahuje všetky podnikateľské subjekty. Podľa analýzy Centra lepšej regulácie, ktoré testovalo vplyvy na firemný sektor, sa zvýšenie dotkne 55 300 subjektov, z toho takmer 28-tisíc živnostníkov.

Ako ďalej uvádza analýza, "zvýšenie objemu doplatkov do navrhovanej sumy minimálnej mzdy možno u dotknutých podnikateľov vrátane SZČO kvalifikovane odhadnúť na 6 628,8 tis. EUR mesačne (bez odvodov); v ročnom vyjadrení náklady na doplatky budú cca 79 545,6 tis. EUR a odvody do poistných fondov z tejto sumy 27 994,1 tis. EUR ročne."

Celkové zvýšenie nákladov možno odhadnúť na cca 107 539,7 tis. EUR ročne. V tomto kvalifikovanom odhade, ako spresňuje analýza, nie je zahrnuté zvýšenie doplatkov do nových sadzieb minimálnych mzdových nárokov z dôvodu absencie relevantných údajov o zaraďovaní zamestnancov do stupňov náročnosti, ktoré by umožnili kvantifikovať aj tieto vplyvy.

Z dôvodu zvýšenia sumy mesačnej minimálnej mzdy o 60 EUR sa zvýši hodinová minimálna mzda z 2,989 € na 3,333 €. Súčasne dôjde k zvýšeniu minimálnych sadzieb mzdových zvýhodnení, ktoré sa počítajú z ustanovenej sumy minimálnej mzdy v zmysle ustanovení Zákonníka práce – ide o mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, a tiež dôjde k zvýšeniu minimálnej sumy mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska.

Odborný konzultačný workshop na tému: Certifikácia a akreditácia vzdelávania

16.8.2019

Pozývame Vás na odborné podujatie k systému nastavenia kvality v akreditácii a certifikácii vzdelávacích programov a skúšok odbornej spôsobilosti. Súčasne prebehne aj diskusia o možnostiach širšieho zapojenia živnostníkov do systému duálneho vzdelávania.

Workshop sa uskutoční dňa 21.8.2019 v Trnave, so začiatkom o 10.00 hod.

Podujatie je otvorené pre všetkých členov SŽK. Registrovať sa môžete v termíne do 20.8.2019 mailom na uradkomory@szk.sk.

Konferencia o aktívnom starnutí

9.8.2019
Konferencia o aktívnom starnutí

Pozývame Vás na odbornú konferenciu o rozvoji zručností pre ľudí vo veku 50+, ktorí majú záujem sa naďalej rozvíjať a vzdelávať. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci medzinárodného projektu SILVER a uskutoční sa 27. augusta 2019 v Bratislave. Pozvánku a registráciu nájdete na tejto stránke ».

Finančná stabilita živnostníkov sa zlepšuje

1.8.2019

Zatiaľ čo v roku 2010 nesplácali živnostníci viac ako 360 dní takmer 10 percent všetkých úverov, ktoré si vzali, v minulom roku toto číslo kleslo iba na 2,5 percenta.

Dlh domácností na Slovensku za poslednú dekádu výrazne vzrástol a v súčasnosti sú zadlžené viac ako živnostníci a firmy. Tempo zadlžovania sa slovenských domácností je v porovnaní s Európskou úniou (EÚ) nadpriemerné. To môže zhoršiť ich platobnú disciplínu v menej priaznivej fáze ekonomického cyklu, hoci domácnosti dlhodobo znižujú podiel svojich nesplácaných úverov. Vyplýva to z najnovšej analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR.

Viac info »

TATRA*EXPO 2019

11.4.2019
TATRA*EXPO 2019

Spoločnosť SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r.o. zo Spišskej Novej Vsi, poskytuje touto cestou všetkým členom SŽK túto voľnú vstupenku na podtatranské výstavné trhy TATRA EXPO v Poprade, ktoré sa konajú v dňoch 26. 4. – 28. 4. 2019. Stačí si túto priloženú vstupenku vytlačiť a použiť ju pri vstupe do športovej haly v Poprade.

Vytlačiť vstupenku »

Regionálna súťaž zručnosti v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

Aktualizované: 20.3.2019

Z PIATICH ÚČASTNÍKOV REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE 5 PÓDIOVÝCH UMIESTNENÍ - ŠTUDENTKY A ŠTUDENTI Z SOŠ GEMERSKÁ 1 KOŠICE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI REPREZENTOVALI KRAJ NA REGIONÁLNEJ SÚŤAŽI ZRUČNOSTI V ÚČESOVEJ TVORBE A DEKORATÍVNEJ KOZMETIKE

Dňa 15.3.2019 štyri študentky a jeden študent Strednej odbornej školy na Gemerskej reprezentovali na 24. ročníku Regionálnej súťaže v kaderníckej a kozmetickej tvorbe v Spišskej Novej Vsi. Viac info »

Zhromaždenie delegátov SŽK KZ Košice

15.2.2019

Dňa 08.02.2019 sa v Trebišove uskutočnilo Zhromaždenie delegátov SŽK KZ Košice, ktorého sa mimo delegátov zúčastnila aj Magdaléna Haburová – čestná členka SŽK.

Delegáti zhodnotili činnosť a Krajskej zložky za rok 2018, hospodárenie Krajskej zložky a schválili rozpočet na rok 2019. Viac info »
Archív starších článkov »

BOZP u živnostníka Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy