SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Slovenská živnostenská komora

Konferencia na tému: Rodinné podnikanie

28.1.2020

Pozývame Vás na konferenciu k problematike rodinnného podnikania a jeho rozvoja v podmienkach SR. Na podujatí budú prezentované skúsenosti z iných európskych krajín. Konferenciu organizuje Slovenská asociácia malých podnikov, v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou a organizáciou SME Europe, ktorá reprezentuje záujmy a názory malých a stredných podnikov na európskej úrovni.

Podujatie sa uskutoční dňa 31. 1. 2020 v Bratislave, Drieňová 37, reštaurácia Planetka.

Podujatie je otvorené pre členov SŽK, ale aj širokú verejnosť. Registrovať sa môžete mailom na majka.kaducova1@gmail.com.

Viac info »

Čo čaká živnostníkov v roku 2020

14.1.2020

Prinášame vám prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v oblasti živnostenského podnikania, daní, odvodov a zamestnávania, ktoré sú aktuálne pre rok 2020.

Viac info »

Navždy nás opustil Ing. Vojtech Szemes, CSc.

28.11.2019

S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme že nás opustil nestor slovenského pekárstva, Emeritný Cechmajster Cechu pekárov a cukrárov Ing. Vojtech Szemes, CSc.

Posledná rozlúčka bude dňa 30.11.2019 o 10:00 hod. v obradnej sieni Martinského cintorína na Trnavskej ceste v Bratislave.

Česť jeho pamiatke!

Navždy nás opustil Ing. Vojtech Szemes, CSc.

O Ing. Vojtechovi Szemesovi, CSc. píše Slovenská živnostenská komora »

Odborný seminár na tému:
Duálne vzdelávanie - najlepšia cesta pre našu budúcnosť

4.11.2019

Pozývame Vás na odborné podujatie na tému duálneho vzdelávania a možnostiach zapojenia živnostníkov do systému duálneho vzdelávania.
Seminár sa uskutoční dňa 8.11.2019 vo Veľkom Šariši, so začiatkom o 8.00 hod.
Registrovať sa môžete v termíne do 6.11.2019 mailom na kzkpresov@szk.sk.

Minimálna mzda bude rásť rýchlejšie, zákon schválil parlament

23.10.2019

Výška minimálnej mzdy na rok 2020 bola pred pár dňami schválená na úroveň 580 EUR. Jej zvyšovanie je každoročne predmetom kolektívneho vyjednávania medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov (pozn. SŽK je reprezentovaná v tomto vyjednávaní Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení - AZZZ). Zvyčajne k dohode nedošlo kvôli rôznym predstavám o navýšení, preto určilo jej výšku ministerstvo práce. V roku 2021 môže minimálna mzda dosiahnuť výšku 660 EUR.

Viac info »

Vyššia minimálna mzda mení aj príplatky za prácu

8.10.2019

S účinnosťou od 1. 1. 2020 bude zvýšená minimálna mzda na 580 EUR. V prepočte na hodinu ide o sadzbu 3,333 EUR.

Výška minimálnej mzdy sa mení v závislosti od stupňov náročnosti (1-6), ktoré sú odlíšené koeficientami. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ, správnosť kontroluje Inšpektorát práce SR. Zároveň je potrebné dodať, že určenie stupňov náročnosti práce sa vzťahuje iba na zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere. Na SZČO sa nevzťahuje. Charakteristika jednotlivých stupňov je k dispozícii v Zákonníku práce. Rozsah minimálnej mzdy sa teda pohybuje od 580 EUR, resp. 3,333 EUR/hod (stupeň 1) až po 1160 EUR, resp. 6,666 EUR/hod (stupeň 6).

Viac info »

Konferencia na tému: Koncepcia živnostenského centra

1.10.2019

Pozývame Vás na konferenciu k tvorbe živnostenských centier, ktoré tvoria základ odborného rozvoja živnostníkov v remeslách a odborných službách. Centrá v minulosti fungovali na regionálnej i cechovej úrovni, postupom času zanikli. Slovenská živnostenská komora pripravuje sériu podujatí ako by takéto centrá mohli byť obnovené a znovu prispeli k rozvoju živnostenského podnikania na Slovensku.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 10.-11.10.2019 v Martine, v rekonštruovanej budove bývalého Štátneho ústavu pre zveľadovanie živností.

Podujatie je otvorené pre členov SŽK, ale aj širokú verejnosť. Registrovať sa môžete v termíne do 8.10.2019 mailom na uradkomory@szk.sk.

Daň z príjmu sa pre vybrané subjekty znižuje na 15 %

27.9.2019

Zmenou zákona o dani z príjmov sa od roku 2020 znižuje daň pre podnikateľské subjekty s obratom do 100.000 EUR. Zníženie z 21 na 15 % sa dotkne živnostníkov aj právnických osôb, ktoré nepresiahnu uvedený obrat. Zároveň vzniká v daňovom poriadku nová kategória "mikrodaňovník", do ktorej budú patriť podnikateľské subjekty s výnosmi do výšky 49 790 EUR. Tejto kategórii sa zároveň uľahčí odpisovanie investícií.

Rodina môže živnostníkovi pomáhať bez hrozby pokút

17.9.2019

Zapojenie členov rodiny do aktivít v rodinnej firme môže byť aktívnejšie ako doteraz. Do parlamentu sa dostal návrh na zmenu zákona o nelegálnom zamestnávaní, na základe ktorého budú mať výnimky pri práci v rodinnej firme dieťa, súrodenec a manžel/manželka firmy. Tieto osoby budú môcť pracovať bez povinnosti zmluvy a Inšpektorát práce bude na to prihliadať s osobitným zreteľom. Zároveň, pri týchto osobách musí byť splnená podmienka, aby mali dôchodkové poistenie, v dôchodkovom veku alebo v postavení žiaka či študenta do 26 rokov veku.

Zvýšenie minimálnej mzdy najviac ohrozuje živnostníkov

9.9.2019

Nárast minimálnej mzdy spôsobí, podľa analýzy, priemerný ročný nárast nákladov podnikateľa o viac ako 1900 EUR.

Návrh vlády SR zvýšiť minimálnu mzdu zo súčasných 520 EUR na 580 EUR zasahuje všetky podnikateľské subjekty. Podľa analýzy Centra lepšej regulácie, ktoré testovalo vplyvy na firemný sektor, sa zvýšenie dotkne 55 300 subjektov, z toho takmer 28-tisíc živnostníkov.

Ako ďalej uvádza analýza, "zvýšenie objemu doplatkov do navrhovanej sumy minimálnej mzdy možno u dotknutých podnikateľov vrátane SZČO kvalifikovane odhadnúť na 6 628,8 tis. EUR mesačne (bez odvodov); v ročnom vyjadrení náklady na doplatky budú cca 79 545,6 tis. EUR a odvody do poistných fondov z tejto sumy 27 994,1 tis. EUR ročne."

Celkové zvýšenie nákladov možno odhadnúť na cca 107 539,7 tis. EUR ročne. V tomto kvalifikovanom odhade, ako spresňuje analýza, nie je zahrnuté zvýšenie doplatkov do nových sadzieb minimálnych mzdových nárokov z dôvodu absencie relevantných údajov o zaraďovaní zamestnancov do stupňov náročnosti, ktoré by umožnili kvantifikovať aj tieto vplyvy.

Z dôvodu zvýšenia sumy mesačnej minimálnej mzdy o 60 EUR sa zvýši hodinová minimálna mzda z 2,989 € na 3,333 €. Súčasne dôjde k zvýšeniu minimálnych sadzieb mzdových zvýhodnení, ktoré sa počítajú z ustanovenej sumy minimálnej mzdy v zmysle ustanovení Zákonníka práce – ide o mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, a tiež dôjde k zvýšeniu minimálnej sumy mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska.

Odborný konzultačný workshop na tému: Certifikácia a akreditácia vzdelávania

16.8.2019

Pozývame Vás na odborné podujatie k systému nastavenia kvality v akreditácii a certifikácii vzdelávacích programov a skúšok odbornej spôsobilosti. Súčasne prebehne aj diskusia o možnostiach širšieho zapojenia živnostníkov do systému duálneho vzdelávania.

Workshop sa uskutoční dňa 21.8.2019 v Trnave, so začiatkom o 10.00 hod.

Podujatie je otvorené pre všetkých členov SŽK. Registrovať sa môžete v termíne do 20.8.2019 mailom na uradkomory@szk.sk.

Konferencia o aktívnom starnutí

9.8.2019
Konferencia o aktívnom starnutí

Pozývame Vás na odbornú konferenciu o rozvoji zručností pre ľudí vo veku 50+, ktorí majú záujem sa naďalej rozvíjať a vzdelávať. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci medzinárodného projektu SILVER a uskutoční sa 27. augusta 2019 v Bratislave. Pozvánku a registráciu nájdete na tejto stránke ».

Finančná stabilita živnostníkov sa zlepšuje

1.8.2019

Zatiaľ čo v roku 2010 nesplácali živnostníci viac ako 360 dní takmer 10 percent všetkých úverov, ktoré si vzali, v minulom roku toto číslo kleslo iba na 2,5 percenta.

Dlh domácností na Slovensku za poslednú dekádu výrazne vzrástol a v súčasnosti sú zadlžené viac ako živnostníci a firmy. Tempo zadlžovania sa slovenských domácností je v porovnaní s Európskou úniou (EÚ) nadpriemerné. To môže zhoršiť ich platobnú disciplínu v menej priaznivej fáze ekonomického cyklu, hoci domácnosti dlhodobo znižujú podiel svojich nesplácaných úverov. Vyplýva to z najnovšej analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR.

Viac info »

TATRA*EXPO 2019

11.4.2019
TATRA*EXPO 2019

Spoločnosť SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r.o. zo Spišskej Novej Vsi, poskytuje touto cestou všetkým členom SŽK túto voľnú vstupenku na podtatranské výstavné trhy TATRA EXPO v Poprade, ktoré sa konajú v dňoch 26. 4. – 28. 4. 2019. Stačí si túto priloženú vstupenku vytlačiť a použiť ju pri vstupe do športovej haly v Poprade.

Vytlačiť vstupenku »

Regionálna súťaž zručnosti v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

Aktualizované: 20.3.2019

Z PIATICH ÚČASTNÍKOV REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE 5 PÓDIOVÝCH UMIESTNENÍ - ŠTUDENTKY A ŠTUDENTI Z SOŠ GEMERSKÁ 1 KOŠICE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI REPREZENTOVALI KRAJ NA REGIONÁLNEJ SÚŤAŽI ZRUČNOSTI V ÚČESOVEJ TVORBE A DEKORATÍVNEJ KOZMETIKE

Dňa 15.3.2019 štyri študentky a jeden študent Strednej odbornej školy na Gemerskej reprezentovali na 24. ročníku Regionálnej súťaže v kaderníckej a kozmetickej tvorbe v Spišskej Novej Vsi. Viac info »

Vzdelávajte sa v odbore sladovník – pivovarník

Aktualizované: 6.3.2019

Slovenská živnostenská komora vám ponúka nový vzdelávací program „Sladovník – pivovarník“, s ktorým sa môžete uplatniť pri výrobe piva, sladu, ale aj v reštauračných a pivárenských zariadeniach. Vzdelávací kurz otvára cestu aj k samostatnému podnikaniu v rozsahu živnostenského oprávnenia, pričom skúšky môžete absolvovať len prostredníctvom našej komory. Viac info »

Zhromaždenie delegátov SŽK KZ Košice

15.2.2019

Dňa 08.02.2019 sa v Trebišove uskutočnilo Zhromaždenie delegátov SŽK KZ Košice, ktorého sa mimo delegátov zúčastnila aj Magdaléna Haburová – čestná členka SŽK.

Delegáti zhodnotili činnosť a Krajskej zložky za rok 2018, hospodárenie Krajskej zložky a schválili rozpočet na rok 2019. Viac info »
Archív starších článkov »

Duálne vzdelávanie Živnostenské noviny Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Regionálna rozvojová agentúra
Užitočné odkazy