Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, tel./Fax: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./Fax: 02/44 46 14 00; E-mail: riaditel@szk.sk
Generálny partner SŽK - VUB banka

Aktuality a komentáre

VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

Dátum: 19.11.2014

Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných: 64/11

VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA »

Inovácia Žilinského kraja 2014

Dátum: 10.11.2014

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil už 8. ročník ocenenia pod názvom „Inovácia Žilinského kraja 2014“. Cieľom realizácie inovačného ocenenia je podpora záujmu o inovačný rozvoj v Žilinskom kraji, propagácia inovačných aktivít a zlepšenie informovanosti o aktivitách v oblasti inovácií.
Zapojte sa aj Vy do tohto ocenenia a podporte tak túto aktivitu.

Účasťou na tomto ocenení môžete len získať, nakoľko:

Viac informácií o podmienkach účasti nájdete v priloženom materiáli Podmienky ucasti – Male a stredne podniky, prípadne aj na stránke www.zilinskazupa.sk (v časti Samospráva / Podujatia).

Termín na zaslanie prihlášky je do 15. decembra 2014.

Podmienky účasti » Prihlasovací formulár »