SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Žilina

Sídlo:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel.: 0918/696 580
e-mail: kzkzilina@szk.sk

Predseda KZK:

  • Pavol Višňovský

Členovia Predstavenstva KZK:

  • Ján Martiniak
  • Roman Novota
  • Ján Paprčiak
  • Juraj Tlach
  • Pavol Višňovský

Členovia Dozornej rady KZK:

  • Michal Baďura
  • Roman Niník
  • Lenka Štefániková
Duálne vzdelávanie BOZP u živnostníka Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy