SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Žilina

Sídlo:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel.: 0918/696 580
e-mail: kzkzilina@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Ing. Pavol Višňovský, PhD. – predseda KZK
člen SŽK od 1. 7. 1999
bytom: Dlhé Pole
e-mail: pavol.visnovsky@c-cw.sk
Ján Martiniak
člen SŽK od 25. 3. 1999
bytom: Rajecké Teplice
e-mail: gremar@atlas.sk
Roman Novota
člen SŽK od 2.1.2013
bytom: Žilina
e-mail: novota@ralph.sk
Ján Paprčiak
člen SŽK od 27. 3. 2015
bytom: Divina
e-mail: paprciak@szk.sk
Juraj Tlach
člen SŽK od 2. 3. 2001
bytom: Tvrdošín
e-mail: buskar@centrum.sk

Členovia Dozornej rady KZK:

Michal Baďura
člen SŽK od 15.7.2013
bytom: Žilina
email: kbadurova@zoznam.sk
Peter Čapek
člen SŽK od 7. 10. 1999
bytom: Žilina
e-mail: bypros.plyn@gmail.com
Duálne vzdelávanie Živnostenské noviny Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Regionálna rozvojová agentúra
Užitočné odkazy