Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

Krajská zložka komory Žilina

Sídlo:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel.: 0918/696 580
e-mail: kzkzilina@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Ing. Pavol Višňovský, PhD. – predseda KZK
člen SŽK od 1. 7. 1999
bytom: Dlhé Pole
e-mail: pavol.visnovsky@c-cw.sk
Ján Martiniak
člen SŽK od 25. 3. 1999
bytom: Rajecké Teplice
e-mail: gremar@atlas.sk
Dušan Masár
člen SŽK od 18. 4. 2007
bytom: Konská
e-mail: elma@rajec.net
Ján Paprčiak
člen SŽK od 27. 3. 2015
bytom: Divina
e-mail: paprciak@szk.sk
Juraj Tlach
člen SŽK od 2. 3. 2001
bytom: Tvrdošín
e-mail: buskar@centrum.sk

Členovia Dozornej rady KZK:

Katarína Masárová - predsedníčka DR KZK
členka SŽK od 2. 11. 2016
bytom: Konská
e-mail: masarova@szk.sk
Michal Baďura
člen SŽK od 15. 7. 2013
bytom: Žilina
Peter Čapek
člen SŽK od 7. 10. 1999
bytom: Žilina
e-mail: bypros.plyn@gmail.com
Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky