SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Členovia Predstavenstva SŽK

Ervín Boháčik

Bydlisko: Košice
e-mail: bohacik@szk.sk
Člen SŽK:KZK Košice od 12. 12. 1998
Funkcie:
 • člen P-SŽK od 12. 12. 1998,
 • predseda KZK Košice od roku 2000,
 • člen Redakčnej rady Živnostenských novín
 • podpredseda P-SŽK pre ekonomiku a hospodárenie od 11.6.2008
 • podpredseda P-SŽK pre organizačné a vnútorné záležitosti od 3.6.2014
Zastúpenie v orgánoch:
 • od roku 2006 člen komisie pre podnikateľské prostredie Výboru NR SR pre hospodársku politiku
 • od roku 2009 člen pracovnej skupiny MPSVR SR pre prípravu novely Zákonníka práce
 • člen Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri KSK

Juraj Drál

Bydlisko:Kluknava
E-mail:info@slovak-ingeniering.com
Člen SŽK:KZK Prešov, spoločník vo firme Slovak Ingeniering, s. r. o., ktorá je členom SŽK od 22.2.2010
Funkcie:
 • člen a predseda DR KZK Prešov od 9. 2. 2012
 • člen a predseda P-KZK Prešov od 9. 4. 2014
 • člen komisie pre skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

Ing. Vladimír Filko

Bydlisko:Trenčín
E-mail:vfilko@stonline.sk
Člen SŽK:KZK Trenčín: od 8. 4. 2015
Funkcie:
 • predseda KZK Trenčín od 9. 4. 2018
 • člen P-SŽK od 26. 4. 2018

Ing. Vojtech Gottschall

Bydlisko:Pezinok
E-mail:bagott@nextra.sk
Člen SŽK:KZK Bratislava: od 12. 12. 1998
Funkcie:
 • člen DR KZK Bratislava, DR SŽK
 • člen P-KZK Bratislava, člen P-SŽK od 19. 2. 2000
 • predseda SŽK od 23. 4. 2004 do 16. 5. 2014
Zastúpenie v orgánoch:
 • v roku 2000 člen Medzirezortnej komisie pre zníženie nezamestnanosti pri MPSVR SR
 • v roku 2006 stály člen Rady pre partnerstvo MPSVaR SR
 • v roku 2009 člen Rady pre hospodársku krízu SR, od roku 2012 člen Rady solidarity a rozvoja
 • prvý podpredseda P-SŽK od 27.4.2016

Jozef Hrenák

Bydlisko:Nitra
E-mail:dodys@centrum.sk
Člen SŽK:KZK Nitra: od 15. 4. 2013
Funkcie:
 • člen P-KZK Nitra od 19. 2. 2018
 • člen P-SŽK od 14. 3. 2018

Mgr. Šimon Ihnát

Bydlisko:Trnava
E-mail:ihnat.simon@gmail.com
Člen SŽK:KZK Trnava: od 30.5.2016
Funkcie:
 • člen P-KZK Trnava
 • predseda KZ TT

Ing. Ľubomír Leško

Bydlisko:Veľký Šariš
e-mail:legutrans@gmail.com
Člen SŽK:člen KZK Prešov
Funkcie:
 • člen KZK Prešov ako konateľ PO, ktorá je členom SŽK od 2. 1. 2013

Mgr. Emília Jányová Lopušníková

Bydlisko: Banská Bystrica
e-mail:lopusnikova@alkp.sk
Člen SŽK:od 3.4.2018
Funkcie:
 • členka KZK B.Bystrica

Ing. Ladislav Lúchava

Bydlisko:Košice
E-mail:ladislav.luchava@gmail.com
Člen SŽK:KZK Košice, konateľ firmy PORKY, s. r. o., ktorá je členom SŽK od 10. 4. 2008
Funkcie:
 • člen P-KZK Košice od 26. 3. 2010
 • člen P-SŽK od 16. 5. 2014
 • člen viacerých komisií pre skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
 • podpredseda P-SŽK pre ekonomiku od 19.8.2016

Ján Martiniak

Bydlisko: Rajecké Teplice
e-mail: gremar@atlas.sk
Člen SŽK:od 25.3.1999
Funkcie:
 • člen KZK Žilina

Mgr. Matej Martovič PhD.

Bydlisko: Trenčianske Stankovce
e-mail: m.martovic@gmail.com
Člen SŽK:KZK Trnava: od 31.12.2019

Alena Papierniková

Bydlisko:Horné Srnie
E-mail:papiernikova@zoznam.sk
Členka SŽK:KZK Trenčín: od 15. 3. 2018
Funkcie:
 • členka P-KZK Trenčín od 9. 4. 2018
 • členka P-SŽK od 26. 4. 2018

JUDr. Tomáš Suchý, PhD.

Bydlisko:Žarnovica
E-mail:kzkbbystrica@szk.sk
Člen SŽK:KZK Banská Bystrica: od 21. 2. 2017
Funkcie:
 • predseda KZK Banská Bystrica od 20. 9. 2017
 • člen P-SŽK od 14. 12. 2017
 • rozhodca Rozhodcovského súdu SŽK od 14. 3. 2018

Marek Štrba

Bydlisko:Nová Baňa
E-mail:strba@szk.sk
Člen SŽK:KZK Nitra: od 15. 12. 2017
Funkcie:
 • predseda KZK Nitra od 19. 2. 2018
 • člen P-SŽK od 14. 3. 2018

Ing. Jozef Tomaškovič

Bydlisko: Viničné
e-mail:tomaskovic.j@brasco.eu.sk
Člen SŽK:KZK Bratislava: od 31.10.2001

Ing. Pavol Višňovský, PhD.

Bydlisko: Žilina – Dlhé Pole
e-mail:pavol.visnovsky@c-cw.sk
Člen SŽK:KZK Žilina od 1.7.1999
Funkcie:
 • člen P-KZK Žilina,
 • predseda KZK Žilina od roku 2003,
 • člen P-SŽK od 1. 6. 2001,
 • prvý podpredseda P-SŽK od 22. 6. 2006
Zastúpenie v orgánoch:
 • od roku 2005 člen Rady ministra hospodárstva SR pre podnikateľské prostredie,
 • od roku 2006 člen Pracovnej skupiny MH SR pre energetiku
Duálne vzdelávanie BOZP u živnostníka Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy