SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Prešov

Sídlo:

Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Fedor
Tel.: 0908 991 481
e-mail: kzkpresov@szk.sk

Predseda KZK:

  • Radoslav Cabúk

Členovia Predstavenstva KZK:

  • Radoslav Cabúk
  • Vladimír Baránek
  • Vladimír Fedor
  • Marián Bujdoš
  • Ľubomír Leško

Členovia Dozornej rady KZK:

  • Slavomír Klobušovský
  • Jozef Melega
  • Marianna Sivčová
Duálne vzdelávanie BOZP u živnostníka Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy