SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Prešov

Sídlo:

Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Fedor
Tel.: 0908 991 481
e-mail: kzkpresov@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Juraj Drál - predseda KZK
konateľ PO, ktorá je členom SŽK od 22.2.2010
bytom: Kluknava
e-mail: info@slovak-ingeniering.com
Ing. Vladimír Baránek
člen SŽK od 12. 6. 2012
bytom: Prešov
e-mail: vbaranek@online-marketing.sk
Ing. Vladimír Fedor
Člen SŽK od 16.2.2004
bytom: Prešov
e-mail: kzkpresov@szk.sk
Ing. Cyril Klobušovský
člen SŽK od 12.12.1998
bytom: Prešov
e-mail: klobusovsky@szk.sk
Ing. Ľubomír Leško
konateľ PO, ktorá je členom SŽK od 2. 1. 2013
bytom: Veľký Šariš
e-mail: legutrans@gmail.com
Mgr. Juraj Štoffa
člen SŽK od 28. 10. 2002
bytom: Prešov
e-mail: stoffa.juraj@gmail.com
Ing. František Jaš DrCs.
člen od 2.4.2020
bytom: Prešov
e-mail: jas@renojava.sk

Členovia Dozornej rady KZK:

Mgr. Slavomír Klobušovský - predseda DR KZK
člen SŽK od 8. 3. 2012
bytom: Prešov
e-mail: klobusovsky.slavomir@gmail.com
Mgr. Jozef Melega
člen od 11. 6. 2012
bytom: Prešov
e-mail: ocf@esopo.sk
Marianna Sivčová
členka SŽK od 11. 5. 2012
bytom: Kamenica nad Cirochou
e-mail: marianna.siv@gmail.com
BOZP u živnostníka Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy