Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

Krajská zložka komory Prešov

Sídlo:

Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Fedor
Tel.: 0908 991 481
e-mail: kzkpresov@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Juraj Drál - predseda KZK
konateľ PO, ktorá je členom SŽK od 22.2.2010
bytom: Kluknava
e-mail: info@slovak-ingeniering.com
Ing. Vladimír Baránek
člen SŽK od 12. 6. 2012
bytom: Prešov
e-mail: vbaranek@online-marketing.sk
Radoslav Cabúk
člen SŽK od 30. 5. 2016
bytom: Prešov
e-mail: info@realfit.sk
Ing. Vladimír Fedor
Člen SŽK od 16.2.2004
bytom: Prešov
e-mail: kzkpresov@szk.sk
Ing. Cyril Klobušovský
člen SŽK od 12.12.1998
bytom: Prešov
e-mail: klobusovsky@szk.sk
Ing. Ľubomír Leško
konateľ PO, ktorá je členom SŽK od 2. 1. 2013
bytom: Veľký Šariš
e-mail: legutrans@gmail.com
Ing. Michal Mudrák
Člen SŽK od 25.2.1999
bytom: Vranov nad Topľou
e-mail: mudrak@szk.sk

Členovia Dozornej rady KZK:

Ing. Slavomír Klobušovský - predseda DR KZK
člen SŽK od 8. 3. 2012
bytom: Prešov
e-mail: klobusovsky.slavomir@gmail.com
Mgr. Jozef Melega
člen od 11. 6. 2012
bytom: Prešov
e-mail: ocf@esopo.sk
Mgr. Juraj Štoffa
člen SŽK od 28. 10. 2002
bytom: Prešov
e-mail: stoffa.juraj@gmail.com
Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky