Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk

Krajská zložka komory Prešov

Sídlo:

Čapajevova 21, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Fedor
Tel.: 0908 991 481
e-mail: kzkpresov@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Juraj Drál - predseda KZK
konateľ PO, ktorá je členom SŽK od 22.2.2010
bytom: Kluknava
e-mail: info@slovak-ingeniering.com
Ing. Vladimír Fedor
Člen SŽK od 16.2.2004
bytom: Prešov
e-mail: kzkpresov@szk.sk
Ing. Cyril Klobušovský
člen SŽK od 12.12.1998
bytom: Prešov
e-mail: klobusovsky@szk.sk
Ing. Ľubomír Leško
konateľ PO, ktorá je členom SŽK od 2. 1. 2013
bytom: Veľký Šariš
e-mail: legutrans@gmail.com
Martin Macko
Člen SŽK od 12.2.2002
bytom: Prešov
e-mail: hemapresov@mail.t-com.sk
Ing. Michal Mudrák
Člen SŽK od 25.2.1999
bytom: Vranov nad Topľou
e-mail: mudrak@szk.sk
Marianna Sivčová
členka SŽK od 11. 5. 2012
bytom: Kamenica nad Cirochou
e-mail: marianna.siv@gmail.com

Členovia Dozornej rady KZK:

Ing. Slavomír Klobušovský - predseda DR KZK
člen SŽK od 8. 3. 2012
bytom: Prešov
e-mail: klobusovsky.slavomir@gmail.com
Mgr. Jozef Melega
člen od 11. 6. 2012
bytom: Prešov
e-mail: ocf@esopo.sk
Viliam Vidumský
člen ZK od 8. 3. 2012
bytom: Šarišské Michaľany
e-mail: vidumsky@gmail.com