Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

Krajská zložka komory Banská Bystrica

Sídlo:
Horná 13, 974 04 Banská Bystrica
Telefón: 048/3219959
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

JUDr. Tomáš Suchý, PhD. - predseda
Člen SŽK od 21. 2. 2017
Bytom: Žarnovica
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk
Iveta Launová
Členka SŽK od 6. 4. 2017
Bytom: Banská Bystrica
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk
Mgr. Emília Jányová Lopušníková
Členka SŽK od 3.4.2018
Bytom: Banská Bystrica
E-mail: lopunikova@alkp.sk
Mgr. Róbert Mizerák
Člen SŽK od 21. 2. 2017
Bytom: Žiar nad Hronom
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk
Zuzana Murtinová
Členka SŽK od 21. 2. 2017
Bytom: Banská Bystrica
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk

Členovia Dozornej rady KZK:

JUDr. Zuzana Štrbáková - predsedníčka
Členka SŽK od 21. 2. 2017
Bytom: Pochabany
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk
Ing. Lucia Hyžová
Členka SŽK od 21. 2. 2017
Bytom: Banská Bystrica
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk
JUDr. Petra Kanianska
Členka SŽK od 18. 5. 2017
Bytom: Banská Bystrica
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk
Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky