SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Banská Bystrica

Sídlo:
Horná 13, 974 04 Banská Bystrica
Telefón: 048/3219959
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

JUDr. Tomáš Suchý, PhD. - predseda
Člen SŽK od 21. 2. 2017
Bytom: Žarnovica
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk
Iveta Launová
Členka SŽK od 6. 4. 2017
Bytom: Banská Bystrica
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk
Mgr. Emília Jányová Lopušníková
Členka SŽK od 3.4.2018
Bytom: Banská Bystrica
E-mail: lopusnikova@alkp.sk
Mgr. Róbert Mizerák
Člen SŽK od 21. 2. 2017
Bytom: Žiar nad Hronom
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk
Zuzana Murtinová
Členka SŽK od 21. 2. 2017
Bytom: Banská Bystrica
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk

Členovia Dozornej rady KZK:

JUDr. Zuzana Štrbáková - predsedníčka
Členka SŽK od 21. 2. 2017
Bytom: Pochabany
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk
Ing. Lucia Hyžová
Členka SŽK od 21. 2. 2017
Bytom: Banská Bystrica
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk
JUDr. Petra Kanianska
Členka SŽK od 18. 5. 2017
Bytom: Banská Bystrica
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk
BOZP u živnostníka Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy