SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Systém duálneho vzdelávania

AKTUALITY A ZMENY V SYSTEME DUALNEHO VZDELAVANIA OD 01. 09. 2018

Školy a zamestnávatelia v systéme duálneho vzdelávania

Stiahnite si dokument so zoznamom škôl a zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania Stiahnuť XLSX súbor »

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred

Bratislava – 10. mája 2017 - Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje zajtrajším dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája 2017 v Senci. Následne bude do konca júna vyškolených ďalších 40 inštruktorov. Jednotlivé termíny sú stanovené na týždennej báze tak, aby k začiatku nového školského roka (2017/2018) boli inštruktori pripravení venovať sa žiakom na pracoviskách zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania. Viac info »

 1. Systém duálneho vzdelávania – základné informácie

 2. Manuály pre duálne vzdelávanie

  1. Manuál sprievodca DV pre SOŠ a zamestnávateľa modelové príklady 22.3.2015
  2. Manuál sprievodca DV pre zamestnávateľa
  3. Osvedčenie pre SDV manažérsky sumár procesov pre vstup do DV 22.3.2015
  4. Postup zriaďovateľa SPV podľa nového zákona o OVP 22.3.2015
  5. PV u zamestnávateľa v SDV hmotné a finančné zabezpečenie žiaka daňové a odvodové povinnosti 22.3.2015
  6. Vizualizácia postupov pri duálnom vzdelávaní a termíny procesov 22.3.2015
 3. Zoznam odborov podľa záujmu zamestnávateľov

 4. Úlohy SŽK v OVP a v SDV

 5. Vecná pôsobnosť k odborom – kontakty

 6. Vzory dokumentov a tlačív SŽK pre SDV

  1. Čestné prehlásenie člena komisie bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
  2. Čestné prehlásenie člena komisie o odbornej spôsobilosti
  3. Čestné prehlásenie člena komisie stret záujmov
  4. Čestné prehlásenie zamestnávateľa k materialno-technickému zabezpečeniu
  5. Menovací dekrét člena komisie SŽK
  6. Osvedčenie zamestnávateľa
  7. Oznámenie o ukončení DZ
  8. Oznámenie o ukončení učebnej zmluvy
  9. Oznámenie o uzatvorení učebnej zmluvy
   1. Osvedčenie pre poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania
   2. Praktické vyučovanie u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania
  10. Oznámenie o uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní
  11. Vzor oznámenia o možnosti absolvovať OVP v SDV
  12. Potvrdenie zamestnávateľa o odbornej spôsobilosti člena komisie
  13. Potvrdenie zamestnávateľa o príprave žiaka v SDV
  14. Príloha k záznamu z obhliadky priestorov PV
  15. Súhlas iného zamestnávateľa s PV na jeho PPV
  16. Súhlas strednej odbornej školy s PV v dielni
  17. Štatút komisie na overenie spôsobilosti SŽK
  18. Učebná zmluva vzor
  19. Výzva k uzatvoreniu učebnej zmluvy
  20. Záznam o obhliadke SŽK
  21. Zmluva o duálnom vzdelávaní vzor
  22. Žiadosť o overenie spôsobilosti SŽK
 7. Vzory príloh k zmluvám pre SDV

  1. Vzor dohody o organizácii a harmonograme PV
  2. Vzor pravidiel poskytovania podnikového štipendia a odmeny za produktívnu prácu
  3. Vzor prílohy k učebnej zmluve
  4. Zmluva o duálnom vzdelávaní vzory príloh
 8. Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave

 9. Overovanie spôsobilosti zamestnávateľov pre PV v SDV – informácia pre zamestnávateľov

 10. Osvedčenie pre SDV manažérsky sumár procesov pre vstup do DV

  1. Príprava inštruktorov praktického vyučovania

Povinne zverejňované údaje:

 1. Zoznam pracovísk praktického vyučovania

 2. Zoznam spôsobilých osôb pre overovanie spôsobilosti zamestnávateľov pre PV v SDV

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedené dokumenty, stiahnite si Adobe Reader

Živnostenské noviny


Živnostenské noviny

Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Regionálna rozvojová agentúra
Užitočné odkazy