Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

Krajská zložka komory Nitra

Sídlo:

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus)
949 01 Nitra

Kontaktná osoba: Marek Štrba
Telefón: 0949 816 505
E-mail: kzknitra@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Marek Štrba, predseda
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Nitra
E-mail: strba@szk.sk
Martin Bali
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Nitra
E-mail: kzknitra@szk.sk
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Obyce
E-mail: kzknitra@szk.sk
Jozef Hrenák
Člen SŽK: od 15. 4. 2013
Bytom: Nitra
E-mail: kzknitra@szk.sk
Bc. Tomáš Kahan
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Nitra
E-mail: kzknitra@szk.sk
Bc. Dávid Metelička
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Gbely
E-mail: kzknitra@szk.sk
Ing. arch. Radoslav Regiec
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Nitra
E-mail: kzknitra@szk.sk
Andrej Srnka
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Hlohovec
E-mail: kzknitra@szk.sk

Členovia Dozornej rady KZK:

Martina Ostradecký, predsedníčka
Členka SŽK: od 15. 12. 2018
Bytom: Sereď
E-mail: kzknitra@szk.sk
Mgr. Dana Hrenáková
Členka SŽK: od 26. 9. 2017
Bytom: Nitra
E-mail: kzknitra@szk.sk
Ing. Lenka Olejárová
Členka SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Svätoplukovo
E-mail: kzknitra@szk.sk
Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky