SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Nitra

Sídlo:

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus)
949 01 Nitra

Kontaktná osoba: Marek Štrba
Telefón: 0949 816 505
E-mail: kzknitra@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Marek Štrba, predseda
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Nitra
E-mail: strba@szk.sk
Martin Bali
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Nitra
E-mail: kzknitra@szk.sk
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Obyce
E-mail: kzknitra@szk.sk
Jozef Hrenák
Člen SŽK: od 15. 4. 2013
Bytom: Nitra
E-mail: kzknitra@szk.sk
Bc. Tomáš Kahan
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Nitra
E-mail: kzknitra@szk.sk
Bc. Dávid Metelička
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Gbely
E-mail: kzknitra@szk.sk
Ing. arch. Radoslav Regiec
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Nitra
E-mail: kzknitra@szk.sk
Andrej Srnka
Člen SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Hlohovec
E-mail: kzknitra@szk.sk

Členovia Dozornej rady KZK:

Mgr. Dana Hrenáková
Členka SŽK: od 26. 9. 2017
Bytom: Nitra
E-mail: kzknitra@szk.sk
Ing. Lenka Olejárová
Členka SŽK: od 15. 12. 2017
Bytom: Svätoplukovo
E-mail: kzknitra@szk.sk
BOZP u živnostníka Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy