SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Kontakty

Sídlo SŽK:

Predseda SŽK
Oldřich Holiš
e-mail: predseda@szk.sk
Úrad komory
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Pilková
Tel.: 0918/533 047
e-mail: uradkomory@szk.sk

Krajské zložky komory:

KZK Banská Bystrica
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
JUDr. Tomáš Suchý, PhD., predseda

e-mail: kzkbbystrica@szk.sk
KZK Bratislava
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava
Marek Dandár, predseda
Tel.: +421 905 246 439‬
e-mail: kzkbratislava@szk.sk
KZK Košice
Kukučínova 23, 040 01 Košice
Ervín Boháčik, predseda
Tel: +421 918 526 837
e-mail: kzkkosice@szk.sk
KZK Nitra
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Jozef Hrenák, predseda
Tel.: 0905 860 444
e-mail: kzknitra@szk.sk
KZK Prešov
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Radoslav Cabúk, predseda
Tel.: 0908 991 481
e-mail: kzkpresov@szk.sk
KZK Trenčín
Legionárska 5, 911 01 Trenčín
Alena Papierniková, predseda
Tel.: 0907 687 739
e-mail: kzktrencin@szk.sk
KZK Trnava
Trojičné nám. č. 9 - OD Jednota 1. posch.
917 01 Trnava
Mgr. Šimon Ihnát, predseda
Tel./fax: 033/5512720
e-mail: kzktrnava@szk.sk
KZK Žilina
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Ing. Pavol Višňovský, PhD., predseda
Tel.: 0918/696 580
e-mail: kzkzilina@szk.sk

Okresné zložky komory:

Okresná zložka Senica - Skalica
Štefánikova 58, 905 01 Senica
Mgr. Mária Čajková, predsedníčka
Tel.: +421 908 052 235
e-mail: cajkova@szk.sk
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka