SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Trnava

Sídlo:

Prízemie - átrium, Hlavná 17, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Helena Schmidtová
Tel./fax: 033-5512720
e-mail: kzktrnava@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Ing. Robert Schmidt , predseda KZK
Člen SŽK od 4. 2. 1999
bytom: Trnava
e-mail: roboschmidttt@gmail.com
Mária Hrušecká
Členka SŽK od 29. 6. 2001
bytom: Skalica
e-mail: hrusecka.maria@stonline.sk
Ing. Ján Kadúc
Člen SŽK od 1. 7. 1999
bytom: Trnava
e-mail: jan_kaduc@nextra.sk
Ing. Igor Krajči
Člen SŽK od 4. 2. 1999
bytom: Sereď
e-mail: ikrajci@post.sk

Členovia Dozornej rady KZK:

Ing. Tibor Iró - predseda DR KZK Trnava
Člen SŽK od 5.10.2008
bytom: Dunajská Streda
e-mail: tibor.iro.ds@gmail.com
Vladimír Iglár
Člen SŽK od 21. 6. 2002
bytom: Skalica
e-mail: ikos@stonline.sk
Marián Ivanov
Člen SŽK od 16. 2. 2001
bytom: Piešťany
e-mail: rouzz@rouzz.sk
Duálne vzdelávanie Živnostenské noviny Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Regionálna rozvojová agentúra
Užitočné odkazy