SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Trnava

Sídlo:

Trojičné nám. č. 9 - OD Jednota 1. posch., 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Helena Schmidtová
Tel./fax: 033-5512720
e-mail: kzktrnava@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Mgr. Šimon Ihnát, predseda KZK
Člen SŽK od 30.5.2016
bytom: Trnava
e-mail: ihnat.simon@gmail.com
Mária Hrušecká
Členka SŽK od 29. 6. 2001
bytom: Skalica
e-mail: hrusecka.maria@stonline.sk
Ing. Robert Schmidt
Člen SŽK od 4. 2. 1999
bytom: Trnava
e-mail: roboschmidttt@gmail.com
Juraj Buranovský
Člen SŽK od 31.12.2019
bytom: Piešťany
e-mail: buranovsky@iccr.sk
Bc. Patrik Gunda
Člen SŽK od 31.12.2019
bytom: Pieštany
e-mail: patrik@e-kurier.sk
Oldřich Holiš
Člen SŽK 11.11.2014
bytom: Pata
e-mail: holis@eurocoffee.sk
Andrej Irša
Člen SŽK od 15.12.2017
bytom: Kátov
e-mail: irsa@rezbarstvo.sk
Jozef Jasenák
Člen SŽK od 12.12.1998
bytom: Trnava
e-mail: zvar@zvar.eu
Viera Mikičová
Členka SŽK od 24.3.2003
bytom: Holíč
Mgr. Matej Martovič, PhD.
Člen SŽK od 31.12.2019
bytom: Trenčianske Stankovce
e-mail: m.martovic@gmail.com
Lucia Partlová
Členka SŽK od 31.12.2019
bytom: Sereď
e-mail: lucia.snircova@gmail.com

Členovia Dozornej rady KZK:

Vladimír Iglár
Člen SŽK od 21. 6. 2002
bytom: Skalica
e-mail: ikos@stonline.sk
Marián Ivanov
Člen SŽK od 16. 2. 2001
bytom: Piešťany
e-mail: rouzz@rouzz.sk
Peter Metelička
Člen SŽK od 14.7.2009
bytom: Senica
e-mail: metelicka@gmail.com
Martin Štepán
Člen SŽK od 13.5.2019
bytom: Vrádište
e-mail: martin.stepan71@gmail.com
Ing. Ján Kadúc
Člen SŽK od 1.7.1999
bytom: Trnava
e-mail: jan_kaduc@nextra.sk
BOZP u živnostníka Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy