Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

Krajská zložka komory Trenčín

Kontaktná adresa:

KZK Trenčín
Legionárska 5, 911 01 Trenčín
Ing. Vladimír Filko, predseda
Tel.: 0903 770 246
e-mail: kzktrencin@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Ing. Vladimír Filko, predseda
Člen SŽK: od 8. 4. 2015
Bytom: Trenčín
E-mail: kzktrencin@szk.sk
Ivan Benko
Člen SŽK: od 15. 6. 2016
Bytom: Trenčín
E-mail: kzktrencin@szk.sk
Lucia Hašková
Členka SŽK: od 3. 3. 2014
Bytom: Veľké Bierovce
E-mail: kzktrencin@szk.sk
Ing. Juraj Hrčka ml.
Člen SŽK: od 14. 12. 2017
Bytom: Bánovce nad Bebravou
E-mail: kzktrencin@szk.sk
Alena Papierniková
Členka SŽK: od 15. 3. 2018
Bytom: Horné Srnie
E-mail: kzktrencin@szk.sk
Ing. Jana Šimová
Členka SŽK: od 9. 2. 2015
Bytom: Pravenec
E-mail: kzktrencin@szk.sk

Členovia Dozornej rady KZK:

Ján Ihriský, predseda
Člen SŽK: od 12. 12. 1998
Bytom: Nová Dubnica
E-mail: kzktrencin@szk.sk
Jana Berková
Členka SŽK: od 15. 6. 2016
Bytom: Trenčianske Stankovce
E-mail: kzktrencin@szk.sk
Bc. Jaroslav Križan
Člen SŽK: od 8. 6. 2004
Bytom: Trenčianske Stankovce
E-mail: kzktrencin@szk.sk
Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky