SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Trenčín

Kontaktná adresa:

KZK Trenčín
Legionárska 5, 911 01 Trenčín
Tel.: 0903 442 360
e-mail: kzktrencin@szk.sk

Predseda KZK:

  • Alena Papierniková

Členovia Predstavenstva KZK:

  • Vladimír Filko
  • Alena Papierniková
  • Jaroslav Križan
  • Onrej Grenčík
  • Lucia Hašková

Členovia Dozornej rady KZK:

  • Ján Ihriský
  • Jana Berková
  • Monika Kocáková
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka