SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Bratislava

Sídlo:

Sliačska 1/E, 83102 Bratislava
Tel.: 02/207 07 363
e-mail: micka@szk.sk, kzkbratislava@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Vladimír Mička - predseda KZK
člen od 6. 5. 1999
bytom: Bratislava
e-mail: micka@szk.sk
JUDr. Slávka Danišová
členka od 24.10.2017
bytom: Bratislava
Terézia Fegyveresová
Členka od 1. 7. 1999
bytom: Bratislava
Ing. Vojtech Gottschall
člen SŽK od 12. 12. 1998
bytom: Pezinok
e-mail: bagott@nextra.sk
Iveta Kurtová
Členka od 22. 4. 2002
bytom: Bratislava
e-mail: iva.kurtova@gmail.com
Ing. Emanuel Noga
člen SŽK od 2. 9. 1999
bytom: Pezinok
e-mail: konicek@konicek.sk

Členovia Dozornej rady KZK:

Marián Hanusek
predseda DR KZK, člen od 6. 5. 1999
bytom: Pezinok
e-mail: hanusek.marian@gmail.com
Mgr. Magdaléna Dečová
členka SŽK od 20. 9. 2005
bytom: Bratislava
Ing. Jozef Tomaškovič
člen od 31.10.2001
bytom: Pezinok
Duálne vzdelávanie Živnostenské noviny Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Regionálna rozvojová agentúra
Užitočné odkazy