Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

Krajská zložka komory Bratislava

Sídlo:

Sliačska 1/E, 83102 Bratislava
Tel.: 02/207 07 363
e-mail: micka@szk.sk, kzkbratislava@szk.sk

Členovia Predstavenstva KZK:

Vladimír Mička - predseda KZK
člen od 6. 5. 1999
bytom: Bratislava
e-mail: micka@szk.sk
JUDr. Erik Bilský
Člen od 29.9.2006
bytom: Pezinok
e-mail: ebilsky@stonline.sk
Terézia Fegyveresová
Členka od 1. 7. 1999
bytom: Bratislava
e-mail:
Ing. Vojtech Gottschall
člen SŽK od 12. 12. 1998
bytom: Pezinok
e-mail: bagott@nextra.sk
Iveta Kurtová
Členka od 22. 4. 2002
bytom: Bratislava
e-mail: iva.kurtova@gmail.com
Ing. Emanuel Noga
člen SŽK od 2. 9. 1999
bytom: Pezinok
e-mail: konicek@konicek.sk

Členovia Dozornej rady KZK:

Marián Hanusek
predseda DR KZK, člen od 6. 5. 1999
bytom: Pezinok
e-mail: mhanusek@zoznam.sk
Mgr. Magdaléna Dečová
členka SŽK od 20. 9. 2005
bytom: Bratislava
Milan Velčický
konateľ PO, ktorá je členom SŽK od 3. 6. 1999
bytom: Bratislava
e-mail: milan8668@post.sk
Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky