Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

Umelecký remeselník tvorí vlastnoručné unikáty

Život v 21. storočí otvoril pre nás všetkých tzv. bránu do nekonečných možností. Dnes sa už môžeme dostať azda kamkoľvek. Môžeme sa spojiť s kýmkoľvek a objavovať neustále neobjaviteľné a človekom neprebádané miesta.

Cieľavedomých, emancipovaných a skoro ničím nezastaviteľných je nás veľa.

Ale skúsili ste sa zastaviť na 15 minút cestou za svojim cieľom? Skúsili ste na chvíľu vnímať, čo je okolo nás a okolo cesty k dosiahnutiu nášho cieľa? Obzrite sa, ak idete cestou, ktorá vedie cez niekedy neprístupný terén či les. Objavíte niečo, čomu sa vraví bohatstvo – umelecké remeslo.

Stačí sa len pozrieť na prácu umeleckých rezbárov popri hlavných cestách, popri chodníkoch či len von z okna reštaurácie, kde práve obedujete. A čo tak práca umeleckého kováča, keď vchádzate do budov , reštaurácii či už len do brány Vašej firmy. A v neposlednom rade možno pre niekoho samozrejmosť ako umelecký štukatér, ktorý dáva dušu stavbám a vytvára im ich vlastný príbeh.

Tento článok je venovaný aj Vám, remeselníci, aby ste nám pomohli vniesť Vašu krásnu prácu do povedomia ľudí, ktorí v tomto hektickom živote nie ani tak z vlastnej vôle pozabudnú, že aj Vy ste tí, vďaka ktorým to všetko okolo nás funguje.

Prosím Vás o vyplnenie dotazníka, aby sme vedeli, ktorému umeleckému remeslu odovzdávate Vaše srdce a dušu.

Pretože ,, Aj Váš názor je dôležitý,, !Budeme radi, ak nám aj napíšete na uradkomory@szk.sk a bude nám cťou spoznať Vás.

S pozdravom
Slovenská živnostenská komora, odborné vzdelávanie a príprava

Dátum: 12.10.2017
Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky