SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

Slovenská živnostenská komora je oprávnenou inštitúciou pre vykonávanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti. Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie a kontakty.

Tlačivo žiadosti TU >>>

Rozdelenie skúšobných komisií podľa jednotlivých krajských zložiek komory

Číslo oprávneniaNázov kvalifikácieKrajská zložka komory
1702/2018/OPI/-6/1PekárKošice, Bratislava, Prešov
1702/2018/OPI/-6/2CukrárKošice, Bratislava, Prešov, Trnava, Žilina
1702/2018/OPI/-6/3KuchárKošice, Bratislava, Prešov, Trnava, Žilina
1702/2018/OPI/-6/4MäsiarKošice, Bratislava
1702/2018/OPI/-6/5KaderníkKošice, Bratislava, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina
1702/2018/OPI/-6/6KozmetikKošice, Bratislava, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
1702/2018/OPI/-6/7ManikérKošice, Bratislava, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
1702/2018/OPI/-6/8PedikérKošice, Bratislava, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
1702/2018/OPI/-6/9InštalatérKošice, Trnava, Žilina
1702/2018/OPI/-6/10MurárKošice, Prešov, Trnava, Žilina
1702/2018/OPI/-6/11TesárKošice, Prešov, Trnava, Žilina
1702/2018/OPI/-6/12StrechárKošice, Prešov, Trnava, Žilina
1702/2018/OPI/-6/13StolárKošice, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
1702/2018/OPI/-6/14Sladovník - PivovarníkBratislava
1702/2018/OPI/-6/15IzolatérKošice, Trnava, Žilina
1702/2018/OPI/-6/16KlampiarKošice, Trnava, Žilina
1702/2020/OPI/-6/1Pánsky kaderník – holičBratislava, Nitra, Prešov, Žilina

Prihlásenie sa na skúšku

Uchádzač zašle vyplnenú žiadosť o vykonanie skúšky na adresu príslušnej Krajskej zložke komory.

Kontaktná osobaTelefónE-mailBÚ - IBAN
Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka komory Bratislava, Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava
Eva Matulová02/207 073 63kzkbratislava@szk.skSK54 1100 0000 0029 4105 6216
Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka komory Košice, Kukučínova 23, 040 01 Košice
Ervín Boháčik0907 910 781bohacik@szk.skSK93 1100 0000 0029 4905 1321
Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka komory Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Jozef Hrenák0905 860 444kzknitra@szk.skSK40 1100 0000 0029 4705 6209
Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka komory Prešov, Duchonovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Ing. Vladimír Fedor0908 991 481kzkpresov@szk.skSK18 1100 0000 0029 4505 1324
Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka komory Trenčín, Legionárska 5, 911 01 Trenčín
Alena Papierniková0907/687 739kzktrencin@szk.skSK25 1100 0000 0029 4806 2272
Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka komory Trnava, Trojičné nám. č. 9 - OD Jednota 1.posch., 917 01 Trnava
Helena Schmidtová033/551 27 20schmidt@szk.skSK25 1100 0000 0029 4405 1322
Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka komory Žilina, Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Ing. Lenka Martiniaková0918 696 580kzkzilina@szk.skSK25 1100 0000 0029 4605 6215

K žiadosti o vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti uchádzač priloží:

  1. úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania, (doklad musí byť minimálne z 10 ročnej povinnej školskej dochádzky)
  2. a) úradne osvedčenú fotokópiu osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý vedie k získaniu úplnej kvalifikácie alebo
    b) potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore,
    (pri prílohe 2 nehodiace sa prečiarknite)
  3. doklad o úhrade poplatku vo výške 240,00 € (pri absolvovaní oboch skúšok v ten istý deň v kvalifikácii Manikér a Pedikér vo výške 400,00 €) na bežný účet príslušnej krajskej zložky komory,
  4. fotokópiu dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pracovnej činnosti príslušnej kvalifikácie - Zdravotného preukazu pri kvalifikáciách:
    Pekár, Cukrár, Kuchár, Mäsiar, Kaderník, Kozmetik, Manikér, Pedikér, Sladovník - Pivovarník.

Variabilný symbol: dátum narodenia bez bodiek, Konštantný symbol: 0308
Do správy pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko uchádzača - skúška.

Všetky náležitosti žiadosti a doklady sú povinné, bez nich predloženia nemôže uchádzač pristúpiť k skúške.

Na skúšku si uchádzač prinesie aj občiansky preukaz a preukaz o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti - Zdravotný preukaz.

Ak uchádzač pri skúške „nevyhovel“ , môže požiadať o vykonanie opravnej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti za poplatok vo výške 150,00 €.

V prípade nejasností sa obráťte na kontaktné osoby príslušnej Krajskej zložky komory.

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka