Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

Vzdelávací program Sladovník - Pivovarník

Slovenská živnostenská komora vám ponúka nový vzdelávací program „Sladovník – pivovarník“, s ktorým sa môžete uplatniť pri výrobe piva, sladu, ale aj v reštauračných a pivárenských zariadeniach.

Vzdelávací kurz otvára cestu aj k samostatnému podnikaniu v rozsahu živnostenského oprávnenia, pričom skúšky môžete absolvovať len prostredníctvom našej komory.

Obsah vzdelávania je garantovaný Fakultou biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Teoretická príprava kurzu je v rozsahu 150 hodín (v rozsahu 5 týždňov, vždy piatok a sobota), praktická príprava je v rozsahu 200 hodín, prebieha taktiež 5 týždňov a priamo počas výroby piva v pivovare Steiger Vyhne.

Po ukončení kurzu získate „Osvedčenie o ukončení kurzu“, ktorý je riadne akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Následne sa môžete v Slovenskej živnostenskej komore prihlásiť na skúšku na overenie odbornej spôsobilosti, ktorá platí v celej Európskej únii. Po jej úspešnom absolvovaní získate osvedčenie, na základe ktorého je možné získať živnostenský list, v prípade vášho záujmu.

Ďalšie informácie získate aj na kzkbratislava@szk.sk a na 02/2070 7363.

Cena vzdelávacieho kurzu: 1650 EUR
Poplatok za skúšku odbornej spôsobilosti: 240 EUR

Tešíme sa na Váš záujem.

Dokumenty na stiahnutie:

PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK – PIVOVARNÍK

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader

Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky