Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

Zhromaždenie delegátov SŽK KZ Košice

Dňa 08.02.2019 sa v Trebišove uskutočnilo Zhromaždenie delegátov SŽK KZ Košice, ktorého sa mimo delegátov zúčastnila aj Magdaléna Haburová – čestná členka SŽK.

Delegáti zhodnotili činnosť a Krajskej zložky za rok 2018, hospodárenie Krajskej zložky a schválili rozpočet na rok 2019.

V diskusii boli pripomienky k utlmeniu činnosti SŽK a k nerealizácii podnetov členov na zlepšenie akcieschopnosti a vrátenia SŽK na pozíciu v spoločnosti, ktorú mala v minulosti. To by zlepšilo aj ovplyvňovanie podmienok na podnikanie živnostníkov a malých podnikateľov.

Následne si delegáti a hostia pripomenuli 20. výročie ustanovenia SŽK a následne 20. výročie ustanovenia Krajskej zložky v Košiciach. V mene Predstavenstva SŽK boli zaslúžilým členom, bývalým funkcionárom a predstaviteľom spolupracujúcich inštitúcií odovzdané ocenenia vo forme pamätných zlatých a strieborných medailí a plakiet k 20. výročiu SŽK.

Ervín Boháčik - predseda SŽK KZ Košice

Dátum: 15.2.2019zástupcovia KZ SŽK Košice s predstaviteľmi Inšpektorátu práce

časť funkcionárok KZ SŽK ocenených zlatými medailami

časť bývalých funkcionárov SŽK a zástupkyne OŽP
Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky