Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

Regionálna súťaž zručnosti v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

Z PIATICH ÚČASTNÍKOV REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE 5 PÓDIOVÝCH UMIESTNENÍ - ŠTUDENTKY A ŠTUDENTI Z SOŠ GEMERSKÁ 1 KOŠICE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI REPREZENTOVALI KRAJ NA REGIONÁLNEJ SÚŤAŽI ZRUČNOSTI V ÚČESOVEJ TVORBE A DEKORATÍVNEJ KOZMETIKE

Dňa 15.3.2019 štyri študentky a jeden študent Strednej odbornej školy na Gemerskej reprezentovali na 24. ročníku Regionálnej súťaže v kaderníckej a kozmetickej tvorbe v Spišskej Novej Vsi.

Svoju dávku zručnosti, šikovnosti a kreativity dokázal každý z nich pretaviť do pódiového umiestnenia v jednotlivých súťažných kategóriách.

V konkurencii stredných škôl Košického a Prešovského kraja so zameraním na beauty služby sa umiestnili takto:

  • Účesová tvorba – kategória Moderný pánsky účes1. miesto Richard Friedrich - 1. ročník učebného odboru kaderník. V tej istej kategórii 3. miesto Lenka Kandrová – druháčka v učebnom odbore kaderník.
  • Účesová tvorba – kategória Spoločenský účes z dlhých vlasov – téma: Ples Spišiakov: 1. miesto Miriam Žaloudková – 2. ročník učebného odboru kaderník.
  • Dekoratívna kozmetika – kategória Denné líčenie - téma Pracovný pohovor: 2. miesto Laura Adamčíková – 2. ročník študijného odboru kozmetik.
  • Dekoratívna kozmetika – kategória Ľadová kráľovná: 2. miesto - Lucia Uličná – študentka 4. ročníka študijného odboru kozmetik.

Na odbornej príprave súťažiacich sa podieľali majsterky odborného výcviku Bc. Jana Ivanová, Mgr. Monika Petričková, Bc. Zuzana Šoltésová a Mgr. Adriana Bodnárová.

Stredná odborná škola na Gemerskej 1 je svojou profiláciou jedinou školou v Košiciach, ktorá pripravuje študentov v učebných a študijných odboroch so zameraním na beauty služby.

Získaním regionálnych ocenení sa opäť potvrdila kvalita a úroveň odbornej prípravy študentov v kaderníckych a kozmetických odboroch.

Dátum: 20.3.2019

Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky