SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Vyššia minimálna mzda mení aj príplatky za prácu

S účinnosťou od 1. 1. 2020 bude zvýšená minimálna mzda na 580 EUR. V prepočte na hodinu ide o sadzbu 3,333 EUR.

Výška minimálnej mzdy sa mení v závislosti od stupňov náročnosti (1-6), ktoré sú odlíšené koeficientami. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ, správnosť kontroluje Inšpektorát práce SR. Zároveň je potrebné dodať, že určenie stupňov náročnosti práce sa vzťahuje iba na zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere. Na SZČO sa nevzťahuje. Charakteristika jednotlivých stupňov je k dispozícii v Zákonníku práce. Rozsah minimálnej mzdy sa teda pohybuje od 580 EUR, resp. 3,333 EUR/hod (stupeň 1) až po 1160 EUR, resp. 6,666 EUR/hod (stupeň 6).

Dôležité zmeny sa týkajú aj príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a za nočnú prácu. Pri uvedených príplatkoch sa odlišuje či ide o pravidelnú alebo nepravidelnú prácu.

V prípade pravidelnej práce, t. j. ak si to povaha práce vyžaduje sú sadzby nasledovné:

  • príplatok za prácu v sobotu: 45 % hodinovej minimálnej mzdy, resp. min. 1,50 EUR/hod
  • príplatok za prácu v nedeľu: 90 % hodinovej minimálnej mzdy, resp. min. 3,00 EUR/hod

V prípade nepravidelnej práce sú sadzby nasledovné:

  • príplatok za prácu v sobotu: 50 % hodinovej minimálnej mzdy, resp. min. 1,667 EUR/hod
  • príplatok za prácu v nedeľu: 100 % hodinovej minimálnej mzdy, resp. min. 3,333 EUR/hod

Pri nočnej práci sa navyše rozlišuje rizikovosť práce. Sadzby sú v tomto prípade nasledovné:

  • 35 % z hodinovej minimálnej mzdy (1,167 EUR/hod)
  • 40 % z hodinovej minimálnej mzdy pri nerizikovej práci (1,333 EUR/hod)
  • 50 % z hodinovej minimálnej mzdy pri rizikovej práci (1,667 EUR/hod)

Uvedené príplatky sa kumulujú. V prípade, že napr. zamestnanec alebo pracovník na DoVP, pracuje v nedeľu na nočnej zmene, jeho hodinová mzda musí byť minimálne 7,833 EUR/hod.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka