SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Príspevok na pomoc živnostníkov v čase krízy

Nárok na príspevok

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia (aj SZČO, ktoré zamestnávajú), ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu

 • mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti a udržia pracovné miesta;
 • nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti ale mali pokles tržby o najmenej 20% a udržia pracovné miesta.

Nárok na príspevok majú SZČO (okrem, tých ktorí majú uzatvorený nejaký súbežný pracovný pomer) - ktoré v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie:

 • mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti;
 • nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti ale ktorým poklesli tržby o najmenej 20%.

Výška príspevku

Pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí majú povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzky

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to suma najviac 1100 eur.

Príspevok za mesiac marec 2020 je v prípade zamestnávateľa, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu mzdy za čas prekážok v práci vo výške 60% priemerného zárobku najviac 880 eur.

Pre zamestnávateľov a SZČO (ktoré zamestnávajú), ktorí nemajú povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzky, ale poklesli im tržby o viac ako 20 %

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa v druhej skupine zamestnávateľov alebo pre zamestnávateľa, ktorý je SZČO, je 200.000 eur mesačne.

Príspevok za marec 2020

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 150 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 210 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 270 eur pri poklese tržieb o 80% a viac

Príspevok za apríl 2020 a nasledujúce mesiace

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac

Príspevok pre SZČO, ktorí vykonávajú samostatnú činnosť


Za marec 2020:

SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 150 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 210 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 270 eur pri poklese tržieb o 80% a viac

Za apríl 2020 a nasledujúce mesiace:

SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac
BOZP u živnostníka Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy