SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Štát spustil zvýhodnené úvery pre podnikateľov

Výhodné bezúročné pôžičky sú určené na preklenutie obdobia pandémie a úhradu prevádzkových nákladov.

Ministerstvo hospodárstva, v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a Slovenským investičným holdingom spustili systém bezúročných pôžičiek, ktoré sú určené na preklenutie nepriaznivého obdobia v čase pandémie koronavírusu.

Slovenská záručná a rozvojová banka spustila úvery pre malých a stredných podnikateľov v rozmedzí od 10 do 350-tisíc EUR. Výška úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej 50 % celkového obratu podnikateľa za rok 2019. Maximálna doba splatnosti sú 3 roky.

Viac informácií na https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redprevadzkovy-uver-podnikatek-2020span/

Slovenský investičný holding (štátna investičná organizácia) poskytne preklenovacie úvery v spolupráci s komerčnými bankami. Maximálna výška úveru je 1,2 milióna eur pre podnikateľa, úvery budú bezúročné. Ide o maximálne štvorročné pôžičky vrátane 12-mesačného odkladu. Takže podnikateľ môže začať splácať úver až v roku 2021. Môžu sa použiť na mzdové náklady či iné náklady podnikateľov. Úvery sa však nemôžu použiť na splácanie starých pôžičiek, penále a pokuty.

Viac na https://www.sih.sk/aktuality/sih-antikorona-zaruka-pomoze-malym-a-strednym-podnikom

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka