SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Štát pomôže s platbami za prenájom priestorov - AKTUALIZOVANÉ

Parlament schválil návrh podporného mechanizmu pre podnikateľov, ktorí museli počas koronaopatrení zatvoriť svoje prevádzky v prenajatých priestoroch. Príspevok zo štátu si vyžaduje dohodu medzi nájomcom a prenajímateľom, môže dosiahnuť až polovicu platby za nájomné.

Pre koho je podpora určená:

  • podnikateľom a mimovládnym organizáciám, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory alebo mali podstatne obmedzené ich užívanie po zatvorení prevádzok počas opatrení proti koronavírusu alebo aj následkom prerušenia vyučovania v školách;
  • dotáciu možno poskytnúť nielen na prevádzky, ale aj na obslužné priestory, napríklad parkoviská;
  • dotáciu nemožné použiť na úhradu energií spojených s prenájmom;

Navrhovaná výška dotácie:

  • štát zaplatí toľko, koľko prenajímateľ odpustí, najviac však 50 % z celkového nájomného;
  • bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z nájomného, nájomca bude môcť zaplatiť nájomné z obdobia pandemických obmedzení v 48 rovnakých mesačných splátkach;

Ako bude možné získať dotáciu:

  • žiadosť pripraví a podá prenajímateľ v mene nájomcu
  • dotácia bude uhradená na účet prenajímateľa
  • potrebná bude dohoda oboch strán na výške zľavy
  • dotáciu bude poskytovať Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré pre tento účel spustí osobitnú elektronickú aplikáciu
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka