SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Minimálnu mzdu pre rok 2021 navrhuje vláda vo výške 623 EUR

Pôvodná výška 656 EUR sa zmenila po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady, na základe rokovaní so zamestnávateľmi. Zmení sa aj výpočet príplatkov za pohotovosť či nadčasy.

Výška minimálnej mzdy porastie v roku 2021 rovnakým tempom ako v roku 2020, a to konkrétne o 57 percent oproti priemernej mzde spred dvoch rokov. Dôležitou súčasťou návrhu je aj zmena príplatkov, ktoré sa odvíjajú od minimálnej mzdy a zvyšovanie minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce.

Výpočet mzdy podľa stupňov náročnosti práce bude vychádzať zo sumy 580 EUR, ktorá sa vynásobí príslušným koeficientom a pripočíta sa k tomu fixná čiastka 43 EUR. V praxi to bude znamenať, že pri najnáročnejších činnostiach bude minimálna mzda vo výške (580 x 2) + 43 = 1203 EUR.

Príplatky za prácu sa vypočítajú od základnej hodinovej sadzby, ktorá sa mení na 3,58 EUR/hod.

Základom pre ich výpočet bude suma 623 EUR.

Menia sa nasledovne, uvádzame na niektorých príkladoch:

  • príplatok za prácu v sobotu: 1,79 EUR
  • príplatok za prácu v nedeľu: 3,58 EUR
  • príplatok za prácu v noci: 1,43 EUR
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka