SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Prepad počtu živnostníkov sa počas leta zastavil

Sociálna poisťovňa v lete zaznamenala zastavenie poklesu počtu živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí majú povinné sociálne poistenie a odvádzajú poistné.

Kým na začiatku roka v januári 2020 evidovala Sociálna poisťovňa spolu 218 708 povinne poistených SZČO, ich počet počas jarných mesiacov koronakrízy kontinuálne klesal. Tohtoročné „dno“ dosiahol počet SZČO v júni 2020, keď ich bolo len 213 020. V júli a v auguste 2020 sa však tento prepad zastavil, pričom v júli dokonca presiahol hodnotu zo začiatku roka. V júli 2020 bolo v Sociálnej poisťovni povinne poistených 219 973 SZČO (zatiaľ najviac v tomto roku) a v auguste 2020 ich bolo 218 670.

V porovnaní s rokom 2019 však stále ide o mierny pokles tejto skupiny ekonomicky činných obyvateľov Slovenska – v júli 2019 bolo v Sociálnej poisťovni registrovaných 221 490 SZČO a v auguste 2019 ich bolo 219 410.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka