SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Vláda zverejnila reformný dokument ʺModerné a úspešné Slovensko”

Dnes zverejnilo Ministerstvo financií očakávaný reformný dokument, od ktorého sa očakáva, že pomôže uskutočniť žiadané a nevyhnutné zmeny na Slovensku, ktoré zvýšia životnú úroveň, skvalitnia vzdelávanie, zdravotníctvo, ale aj zlepšia životnú úroveň a vymáhateľnosť práva.

Hlavným cieľom vízie Moderné a úspešné Slovensko a reforiem v ôsmich oblastiach je vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu na úroveň 92 % priemeru EÚ 27 v HDP na hlavu do roku 2030, uvádza ministerstvo.

Na jeho tvorbe sa podieľali analytici a odborníci z verejného sektora, na pripomienkovaní ďalších približne 100 expertov z mimovládneho a podnikateľského prostredia.

V dokumente je viacero návrhov zákonov, ktoré priamo či nepriamo ovplyvnia podnikanie (napr. stavebný zákon, reforma súdnictva, vzdelávacie účty…), ale nie sú k nim zatiaľ uvedené bližšie detaily.

Výber konkrétnych míľnikov, ktoré sa týkajú živnostenského podnikania:

  • Zavedenie e-faktúr (január 2022)
  • Jednotný výber daní a odvodov (január 2024)
  • Prijatie balíčka 100+ opatrení na zjednodušenie podnikania (december 2020)
  • Prijatie balíčka na zjednodušenie a rýchlejšie začatie podnikania (december 2022)
  • Schválenie balíka „one in – two out“ na zníženie byrokracie (december 2020) – vysvetlenie: jedna novozavedená regulačná záťaž pre podnikateľa musí obsahovať vypustenie dvoch existujúcich záťaží

Celá verzia dokumentu je k dispozícii na stránke ministerstva

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka