SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Vláda posilnila v druhej vlne korony podporu pre živnostníkov

Krátko po zverejnení a prijatí obmedzení pre zastavenie šírenia koronavírusu a povinnému zatvoreniu prevádzok predstavila vláda SR podporné opatrenia pre podnikateľov.

Základná zmena, oproti pôvodným príspevkom poskytovaným prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je zvýšenie príspevkov a rozšírenie okruhu podnikateľov, ktorí majú nárok na podporu.

Dôležitá zmena je po novom výpočet príspevku z celkovej ceny práce (predtým z hrubej mzdy), takže zvýšený príspevok pokryje aj časť odvodov, ktoré hradí štátu zamestnávateľ.

Minimálna výška pre živnostníkov, ktorí zatiaľ neplatia odvody a ostali bez príjmu sa zvyšuje z 210 EUR na 315 EUR.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka