SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Všetko, čo potrebujete vedieť - dovoz a vývoz mimo EÚ

Európska komisia spustila prehľadný internetový portál na podporu vývozu a dovozu z krajín mimo Európskej únie. Poskytuje informácia o povoleniach, clách, daniach, požiadavkách na výrobky a ďalšie.

Portál Access2Markets obsahuje informácie o všetkých základných pojmoch, ktoré potrebujete vedieť pri obchodovaní s krajinami v rámci aj mimo EÚ. Užitočné sú aj štatistické údaje, či interaktívny výpočet cla pri dovoze tovaru a podmienky pre elektronické obchodovanie a prevádzkovanie digitálneho obchodu.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka