SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Minimálna mzda sa od roku 2021 mení

Úprava minimálnej mzdy, ktorú schválil parlament, mení výšku minimálnej mzdy od budúceho roka na 623 EUR, zo súčasných 580 EUR. Spolu so zmenou sadzby sa menia aj niektoré ďalšie výpočty príplatkov.

Mzdové náklady firmy na zamestnanca s minimálnou mzdou predstavujú v tomto roku výšku 784,16 EUR.

Mzdové náklady firmy na takéhoto zamestnanca sa zvýšia na 842,28 EUR (nárast o 58,12 EUR/mesačne).

Zmeny v príplatkoch:

Príplatok za prácu v sobotu:

1,79 EUR/hod (ak prevažuje práca v sobotu, sadzba musí byť najmenej 1,61 EUR/hod)

Príplatok za prácu v nedeľu:

3,58 EUR/hode (ak prevažuje práca v nedeľu, sadzba musí byť najmenej 3,22 EUR/hod)

Príplatok za prácu v noci:

1,43 EUR/hod (neriziková práca), 1,79 EUR/hod (riziková práca), 1,25 EUR/hod (ak prevažuje nočná práca)

Zmena minimálnej mzdy prináša aj úpravy v minimálnych hodinovách sadzbách, v závislosti od pracovného úväzku zmeny v koeficientoch náročnosti práce. Pre lepší prehľad uvádzame prehľad, ktorý publikoval Denník N.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka