SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Nezabudnite na daňové priznanie

Tento rok v netradičnom termíne, s možnosťou využiť zjednodušený formulár a odkladom zaplatenia dane

S ohľadom na pandémiu korona vírusu bola tento rok posunutá daňová povinnosť vyhlásením mimoriadnej situácie.

Aj keď sa nezdá, že pandémia zásadne ustupuje, povinnosť podať daňové priznanie za uplynulé obdobie a zaplatiť daň vznikla ku koncu októbra 2020.

Termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmov je do 2. 11. 2020.

K tomu termínu je zároveň potrebné aj uložiť účtovnú závierku do registra a do 15. 11. 2020 vystaviť potvrdenie pre zamestnancov pre darovanie 2 alebo 3 % z dane.

Primerane sa posúva aj obdobie platenia preddavkov na daň, ktoré začína od 1. 11. 2020.

Združenie Slovensko.digital tento rok spustilo projekt na zjednodušené daňové priznanie pre živnostníkov s paušálnymi výdavkami (DPFO typ B).

Jednoduchý a prehľadný formulár vás prevedie daňovým priznaním a pripraví vám súbor, ktorý len nahráte na Finančnú správu.

Užitočnú funkciu nájdete na stránke Priznanie.digital.

Viac ako inokedy je tento rok aktuálne využiť zákonné možnosti odkladu daňovej povinnosti.

O odklad je potrebné požiadať Finančnú správua splniť nasledovné podmienky:

  • predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie,
  • dlžná suma dane nad 3 000 € musí byť zabezpečená (napr. záložné právo),
  • za dobu povoleného odkladu alebo povoleného platenia v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo z povolenej splátky; výška úroku z odkladu alebo splátok je v súčasnosti 10% p.a.,
  • odklad alebo splátky možno povoliť najviac na 24 mesiacov od splatnosti dane.

môže podľa Daňového poriadku správca dane, ak o to daňový subjekt požiada za splnenia nižšie uvedených podmienok:

  • k žiadosti o odklad platenia dane a platenia dane v splátkach je potrebné predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie (analýzu nemusí predložiť fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie),
  • dlžná suma dane nad 3 000 € musí byť zabezpečená niektorým zo zabezpečovacích inštitútov (napr. záložné právo),
  • za dobu povoleného odkladu alebo povoleného platenia v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo z povolenej splátky; výška úroku z odkladu alebo splátok je v súčasnosti 10% p.a.,
  • úrok sa počíta za každý deň povoleného odkladu alebo povoleného platenia dane v splátkach, a to do dňa ich skutočného zaplatenia,
  • odklad alebo splátky možno povoliť najviac na 24 mesiacov od splatnosti dane.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/pravidla-odklad-zaplatenia-dane-z-prijmov

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka