SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Komora má značné obavy z plošného testovania

V tlačovom vyhlásení SŽK upozorňuje na slabú informovanosť, chaotickú komunikáciu zo strany štátu, avšak povzbudzuje k živnostníkom k zodpovednosti a účasti na testovaní.

Slovenská živnostenská komora má obavy z testovania, ktoré síce dostalo prívlastok ,,dobrovoľné“, no ani zďaleka to tak nie je. Väčšina živnostníkov a podnikateľov je zodpovedných voči sebe, svojej rodine i podnikaniu, a preto absolvuje testovanie. Jedným dychom sa však všetci zhodujú, že ,,dobrovoľné“ testovanie vyvolalo v spoločnosti viac nenávisti, nepochopenia a obáv z možných následkov, ktoré môžu vzniknúť.

„Jedným z problémov, ktorý rozdelil spoločnosť sú vzťah zamestnanca a zamestnávateľa. Zamestnávatelia (malé podniky, SZČO) sa v očiach svojich zamestnancov dostali do pozície "diktátorov“, v dôsledku slabej informovanosti a chaotickej komunikácie zo strany štátu“, uviedol Oldřich Holiš predseda Slovenskej živnostenskej komory.

Zamestnávateľ sa "rýchlokvasenými“ rozhodnutiami štátu dostal do horšej situácie ako zamestnanec, ktorý v prípade neabsolvovania testu musí zostať v karanténe. Zamestnávateľovi vznikajú nevyčísliteľné škody, ktoré štát len veľmi pomaly nahradí, prípadne nenahradí vôbec. Zamestnávateľ a živnostník je povinný ochrániť svoje podnikanie ako aj zamestnancov, ktorí sa rozhodli otestovať.

Slovenská živnostenská komora do dnešného dňa očakávala presnejšie informácie z pilotného testovania najzamorenejších oblastí, ktoré by pomohli nastaviť ďalšie testovacie obdobia, a tým zjednodušiť už tak sťažené podnikateľské prostredie. „Do dnešného dňa nevieme, koľko ľudí bolo infikovaných z pracovných tímov, ktoré zabezpečovali testovanie.“Z týchto informácii by bolo možné nastaviť ďalšie testovania POSTUPNE a nie vystaviť nebezpečenstvu viacerých našich zdravotníkov, vojakov a dobrovoľníkov naraz,“ upresnil Oldřich Holiš.

Predseda Slovenskej živnostenskej komory pokračuje, „veľký problém, ktorý vnímame ako naozaj kritický je povinnosť testovania sa štátom nariadené dni a nariadenými testami. Niektorí živnostníci a podnikatelia, ktorí mali naplánované PCR testy na 27. a 28. 10. 2020 testy absolvovali, no ich platnosť nie je uznaná.“

Slovenská živnostenská komora má za to, že najväčším problémom celoplošného ,,dobrovoľného“ testovania je to, že štát nezvládol celkovú prípravu druhej vlny pandémie v letných mesiacoch. Svojou nepripravenosťou spustil vlnu nenávisti medzi ľuďmi ale i spoločnosťami, podnikateľmi, živnostníkmi a inštitúciami.

„Hoci sme všetci už unavení z opatrení a celkovej situácie na Slovensku, Slovenská živnostenská komora odporúča všetkým živnostníkom, podnikateľom, zamestnancom, rodinám a celej spoločnosti zúčastniť sa na ,,dobrovoľnom“ testovaní. Chránite tým nie len seba, ale aj svoje okolie. Správnym rozhodnutím môžeme rýchlejšie otvoriť ekonomiku. Ďakujeme!“ uzavrel predseda Slovenskej živnostenskej komory.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka