SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Podpora pre živnostníkov v čase pandémie sa zvyšuje

Vláda SR schválila 2. 2. 2021 navýšenie jednotlivých príspevkov pre živnostníkov a firmy, ktorých činnosť je obmedzená z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v krajine.

Jednotlivé podmienky čerpania podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov sa nemenia. Všetky nájdete na stránkach Pomahameludom.sk.

S účinnosťou od 1. 2. 2021 sa zvyšujú jednotlivé príspevky nasledovne:

  • Opatrenia 1 a 3A (príspevok na náhradu mzdy pre zamestnávateľov) - zvyšuje sa maximálna výška príspevku na 100 % celkovej ceny práce) a najviac 1100 eur (doteraz to bolo 80% a najviac 1100 eur)
  • Opatrenie 2 a 3B (príspevok na náhradu miezd pri poklese tržieb) - zvyšuje sa maximálna výška príspevku na 870 eur
  • Opatrenie 4 (príspevok pre SZČO bez príjmu z podnikania) - zvyšuje sa maximálna výška príspevku z 315 na 360 eur/mesačne

Podporné príspevky vo zvýšenej forme bude možné čerpať do 30. 6. 2021.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka