SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Nové zmeny v Zákonníku práce

S účinnosťou od 1. marca tohto roka vstúpilo do platnosti viacero zmien, ktoré sa týkajú živnostníkov, firiem i zamestnancov.

Najdôležitejšie zmeny:

Možnosť výberu - gastrolístky alebo peniaze

Zamestnávateľ musí umožniť vybrať si medzi stravným lístkom alebo peniazmi na stravovanie, ktoré mu vyplatí spolu s výplatou. Tento príspevok bude oslobodený od daní a aj odvodov.

Ak si pracovník vyberie finančný príspevok namiesto gastrolístkov, svoje rozhodnutie bude môcť zmeniť až o rok.

Provízia pri nákupe stravných lístkov sa znižuje z 3 % na 2 % z hodnoty stravného lístku.

Od 1. januára 2023 budú gastrolístky už len v elektronickej podobe.

Práca pre starších ako 15-ročných

Zmeny umožňujú deťom starším ako 15 rokov brigádovať. Má ísť o ľahkú prácu, ktorej povolenie posúdi inšpektorát práce.

Pravidlá pre home office

Zamestnávateľ bude od 1. marca povinný zamestnancovi, ktorý pracuje doma, uhrádzať preukázateľné výdavky spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce.

Zamestnanec na home office nebude povinný mimo pracovného času napríklad čítať a odpisovať na e-maily alebo prijímať telefonické hovory. Bude mať teda právo na „odpojenie sa” - počas odpočinku, kedy mu nie je nariadená pracovná pohotovosť alebo práca nadčas, ale aj počas čerpania dovolenky a počas sviatkov.

Toto ustanovenie nesmie byť vyhodnotené ako nesplnenie si povinností, ak v tomto čase odmietne vykonať prácu na žiadosť zamestnávateľa.

Spresnenie nároku na dovolenku

Od roku 2020 majú rodičia, ktorí sa trvale starajú o dieťa, nárok na 5 týždňov dovolenky. Toto postavenie vzniká dňom, keď písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa a zaniká dňom, keď sa prestane trvale starať o dieťa.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka