SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

V prvom roku pandémie klesol počet živnostníkov

Rok 2020 priniesol nárast počtu podnikateľských subjektov, v prípade živnostníkov došlo k redukcii stavu, uvádza v prehľade Štatistický úrad SR.

Rok pandémie Covid-19 nespôsobil pokles aktívnych podnikov v SR. Register organizácií Štatistického úradu SR evidoval ku koncu roka 2020 takmer 259-tisíc (presne 258 813), čo predstavuje medziročný nárast o 4,8 %. Dáta aktuálne zverejnil Štatistický úradu SR v Správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo štvrtom štvrťroku 2020, ktorá je dostupná na tejto stránke Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo štvrtom štvrťroku 2020.

Zvýšenie počtu podnikov sa prejavilo v takmer všetkých sledovaných odvetviach ekonomiky.

Z regionálneho hľadiska sa počet podnikov medziročne zvýšil vo všetkých krajoch, najviac v Košickom kraji o 6,1 % a v Trnavskom kraji o 5, 8 %. Až tretina podnikov SR (vyše 87-tisíc) sídlila v Bratislavskom kraji, aj v tomto regióne medziročný rast počtu firiem prekonal 5 %. V rebríčku regiónov podľa početnosti podnikateľských subjektov nasledovali Nitriansky, Žilinský a v Košický kraj, v každom z nich sídli viac ako 27-tisíc podnikov.

Značný pokles nastal v počtoch aktívnych fyzických osôb - podnikateľov. V Registri organizácií ŠÚ SR bolo na koncu minulého roka evidovaných 339-tisíc FO, pričom rok spojený s bojom proti pandémii Covid-19 medziročne znížil ich počet o 2,9 %.

Z regionálneho hľadiska pokles nastal v siedmich z celkovo osem krajov SR a to v rozsahu do 5 %. Výnimkou bol len Bratislavský kraj, kde došlo k nepatrnému rastu počtu FO o 0,3 %.

Do skupiny fyzických osôb – podnikateľov patria slobodné povolania (napríklad právnici, lekári, architekti, prekladatelia), samostatne hospodáriaci roľníci, ale absolútne prevažujúcou skupinou sú živnostníci (podiel 92 %).

V počte živnostníkov nastal ešte výraznejší úbytok, a to o 3,6 %. Na konci roka malo aktívnu živnosť viac ako 312-tisíc osôb (312 269). V priebehu roka 2020 sa tak počet živnostníkov zredukoval o takmer 12-tisíc osôb.

Živnostníkov ubudlo minulý rok takmer vo všetkých odvetviach, relatívne najviac v ubytovacích a stravovacích službách o 8,2 %, v obchode o 7 % a v priemyselnej výrobe o 6,3 %. V štruktúre živnostníkov najpočetnejšou zložkou sú živnostníci v oblasti stavebníctva, tvoria viac ako štvrtinu počtu. Nasledujú práve obchod a priemyselná výroba, ktoré mali percentuálne najvyššie úbytky.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka