SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Zamestnávateľské organizácie žiadajú dopracovať Plán obnovy a odolnosti

Najväčšie zamestnávateľské organizácie kritizujú nezvládnutú prípravu Plánu obnovy a odolnosti, ktorý má Slovensko posunúť v najbližších rokoch zásadne vpred

Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (v ktorej je zastúpená aj Slovenská živnostenská komora) a Asociácia priemyselných zväzov majú vážne výhrady k spôsobu tvorby materiálu, na ktorej nemohli dostatočne participovať. Vravia, že podklady, ktoré odborná verejnosť iniciatívne dodala, sú zohľadnené len čiastočne.

Slovenská živnostenská komora predložila k Plánu obnovy a odolnosti samostatné pripomienky, ktoré majú zásadný charakter a bude o ich zapracovaní ďalej rokovať s Ministerstvom financií SR, resp. Úradom vlády SR.

„Tento nedostatok nemohli nahradiť ani konferenčné okrúhle stoly k jednotlivým komponentom návrhu (ktoré sa konali online za účasti desiatok subjektov naraz) a už vôbec nie bežný, 10-dňový termín medzirezortného pripomienkového konania. Absencia dôkladnej prípravy, vrátane verejnej diskusie ex ante, sa prejavila v stovkách pripomienok odbornej verejnosti, ktoré budú zapracované nevedno ako,“ uviedli.

Upozornili, že dosiaľ nebol vytýčený ani termín riadneho rozporového konania, ktoré s nimi, ako oficiálnymi sociálnymi partnermi, je predkladateľ povinný uskutočniť.

Podľa zamestnávateľov návrh plánu nedostatočne konkretizuje investície, opatrenia a zrozumiteľné vecné kroky, ktoré by mali zastaviť aktuálnu krízu slovenskej ekonomiky v dôsledku pandémie a dôkladne ju pripraviť na reštart. Plán obnovy podľa nich obsahuje ustanovenia, ktoré sú v priamom rozpore s programovým vyhlásením vlády a podnikateľské prostredie poškodzujú. „Ako príklad možno uviesť zavádzanie Centrálneho registra účtov, ktorý je typický príklad goldplatingu, proti ktorému sa vláda zaviazala bojovať,“ uviedli.

Zamestnávateľom v materiáli chýba prepojenie a previazanie s ostatnými rozvojovými programami. Konkrétnym príkladom je podľa nich nezdôvodnené vypustenie Európskou komisiou podporovaného komponentu Celoživotného vzdelávania, ktorý mal zabezpečiť rozbeh ďalšieho vzdelávania dospelých a adaptovať ich na zmenený pracovný trh aj kvôli následkom koronakrízy.

Zamestnávatelia žiadajú, aby predkladateľ riadne zdôvodnil stiahnutie materiálu z plánovaného rokovania Hospodárskej a sociálnej rady z 12. apríla.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka