SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Finančná správa zlepšuje elektronické služby

Novinkou pre všetkých podnikateľov je elektronický a aktualizovaný prehľad platieb a predpisov daní – saldokonto.

Finančná správa spustila prehľady o stave na svojom osobnom daňovom účte – saldokonto. Každy daňovník, ktorí komunikuje elektronicky, získa po prihlásení na Portál finančnej správy prehľad o stave osobného účtu. Môžete si pozrieť všetky predpisy na vyrubenie dane z daňových priznaní, o stave ich úhrady, ale aj preplatky dane, nadmerné odpočty, daňové bonusy, pokuty, výšku dane z motorových vozidiel v jednotlivých termínoch splatnosti a pod.

Aktuálne údaje vyplývajúce z daňových priznaní podaných za rok 2020 sa v saldokonte objavia postupne, keďže finančná správa podané daňové priznania v súčasnosti ešte spracováva.

Tento prehľad uľahčí následné vyplnenie daňového priznania v ďalšom roku, keď sa uvádza suma uhradených preddavkov.

Do osobného účtu daňovníka bude mať prístup aj štatutárny zástupca firmy alebo zástupca s generálnou plnou mocou.

Projekt saldokonto je postupným krokom v digitalizácii finančnej správy. Cieľom je uľahčovať komunikáciu klientov s finančnou správou bez nevyhnutnosti osobnej návštevy. Ďalším projektom, na ktorom finančná pracuje, bude v tomto roku zavedenie obojsmernej komunikácie.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka