SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Odložené odvody budú splatné prvýkrát v septembri

Komora iniciatívne otvorila rokovania o posune termínov splatnosti, vláda SR určila termíny zaplatenia poistného pre živnostníkov a firmy, ktorí požiadali o odklad počas pandémie.

Jedným z opatrení na podporu živnostníkov a firiem počas pandemických opatrení a zatvorenia prevádzok bolo odloženie splatnosti sociálnych odvodov.

Toto opatrenie mohli využiť SZČO a zamestnávatelia, ktorí vykázali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac.

Opatrenie na odklad splatnosti poistného využilo takmer 14-tisíc živnostníkov a 20-tisíc zamestnávateľov.

Rokovania o termíne splatnosti odložených odvodov iniciovala Slovenská živnostenská komora, spolu s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Záujmom komory a asociácie bolo umožniť živnostníkom a firmám dostatok času na tržby z predaja produktov a služieb, aby získali prostriedky na úhradu odložených odvodov.

Oceňujeme návrh Sociálnej poisťovne a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, že odklady splatnosti boli rozvrhnuté s posunom o 18, resp. o 29 mesiacov.

Termíny splatnosti odkladu poistného:

  • za marec 2020 splatné do 30. septembra 2021,
  • za máj 2020 splatné do 31. decembra 2021,
  • za jún 2020 splatné do 31. marca 2022,
  • za júl 2020 splatné do 30. júna 2022,
  • za december 2020 splatné do 30. septembra 2022,
  • za január 2021 splatné do 31. decembra 2022,
  • za február 2021 splatné do 31. marca 2023,
  • za marec 2021 splatné v termíne do 30. júna 2023,
  • za apríl 2021 splatné do 30. septembra 2023.
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka