SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Podporné príspevky pokračujú napojením na Covid automat

Vláda SR schválila pokračovanie systému podporných príspevkov “Prvá pomoc” až do konca roka 2021, s nadviazaním na situáciu určenú Covid automatom.

V súčasnosti sú príspevky v rámci projektu Prvá pomoc ++ poskytované zamestnávateľom aj SZČO. S účinnosťou od 1.7.2021 bude pomoc poskytovaná podľa jednotlivých fáz Covid automatu:

Fáza 3

III. a IV. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu (bordová a čierna farba)
Dostupné príspevky: pomoc sa bude vyplácať podľa pravidiel projektu Prvá pomoc++, t. j. všetky dostupné príspevky dostupné

Fáza 2

I. a II. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu (červená a ružová farba)
Dostupné príspevky: pomoc sa bude vyplácať podľa pravidiel projektu Prvá pomoc+ . Podľa týchto kritérií zamestnávatelia môžu žiadať o finančný príspevok vo výške 80% celkovej ceny práce zamestnancov. Vo fáze 2 si nebudú môcť zamestnávatelia žiadať o paušálny príspevok z opatrenia 3B. SZČO majú nárok na pomoc do výšky 810 €. V prípade ak im nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia a nie sú dobrovoľne poistení môžu žiadať o príspevok vo výške 315 € (platí aj pre jednoosobové s.r.o.).

Fáza 1

Nie je vyhlásený celonárodný Covid automat na I. až IV. stupni varovania a zároveň v stupni Monitoring (zelených) je najviac 39 okresov
Dostupné príspevky: príspevky sa budú vyplácať na základe podmienok z pôvodného projektu Prvá pomoc . To znamená, že zamestnávatelia v tejto fáze dostanú príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80% hrubej mzdy. Rovnako ako v predošlej fáze, ani vo fáze 1 zamestnávatelia nebudú mať nárok na paušálny príspevok z opatrenia 3B. SZČO môžu čerpať finančnú pomoc do výšky 540 € a v prípade ak neboli nemocensky a dôchodkovo poistení, majú nárok na príspevok vo výške 210 € (rovnaká výška aj pre jednoosobové s.r.o.).

Fáza 0

Žiaden z okresov nie je v I. až IV. stupni varovania podľa Covid automatu a zároveň v stupni Monitoring (zelených) je aspoň 40 okresov
Dostupné príspevky: žiadne

Poskytnutá pomoc bude vyššia, ak podnikateľ bude musieť následkom rozhodnutia hygienika zatvoriť prevádzku.
Covid automat je aktualizovaný na týždennej báze, pre zjednodušenie systému vyplácania príspevkov sa schéma pomoci bude nastavovať na celý kalendárny mesiac. Pre určenie fázy Prvej pomoci bude rozhodujúci prevažujúci počet dní v danom stupni. V prípade rovnakého počtu dní v mesiaci sa použije výhodnejší model prvej pomoci. Medzimesačný prechod medzi jednotlivými fázami je možný najviac o dve fázy.

Projekt platí do konca roka 2021.
Od 1.1.2022 ho nahradí zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit..

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka