SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Komora spustila pravidelný dialóg s predsedom vlády SR

Na podnet premiéra Eduarda Hegera sa dňa 21. 6. 2021 uskutočnilo prvé rokovanie zástupcov živnostníkov a malých podnikov, ktoré má ambíciu stať sa strategickým fórom na zlepšovanie postavenia živnostníkov na Slovensku.

Na základe podnetu predsedu vlády SR sa stretli zástupcovia živnostníkov - Slovenská živnostenská komora, Slovenský živnostenský zväz a Slovenská asociácia malých podnikov na pracovnom stretnutí.

Cieľom stretnutia bolo tlmočiť požiadavky na zlepšenie postavenia živnostníkov na Slovensku.

Predseda vlády SR Eduard Heger tlmočil záujem o pravidelné stretnutia na takejto úrovni, na ktorých by boli prediskutované strategické a koncepčné záležitosti.

Zástupcovia živnostníkov tiež uvítali jeho záujem o zladenie spolupráce rezortov v prospech rozvoja živnostenského podnikania.

V rámci rokovania boli načrtnuté viaceré aktuálne témy, ktoré budú v ďalšom období predmetom ďalších diskusií - zavedenie univerzálnej voľnej živnosti, eliminácia šedej ekonomiky, nástupníctvo vo firmách a rodinné podnikanie.

Na záver premiér informoval o zámere pozvať na najbližšie stretnutia vybraných ministrov, s ktorými bude možné prediskutovať jednotlivé odborné návrhy.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka