SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Ekonomika porastie tento rok o 4,6 percenta

Ministerstvo financií SR zlepšilo výhľad rastu slovenskej ekonomiky pre tento rok. Pomôže aj Plán obnovy a viac nákupov.

Ekonomika po druhej vlne ožíva a rast HDP dosiahne za celý rok 4,6 %. Ľudia preferujú tovary pred službami, čo podporuje svetový obchod, priemysel a taktiež export zo Slovenska. Ekonomiku podporí aj obnovený domáci dopyt, t. j. spotreba ľudí, nákupy a míňanie úspor a disponibilných zdrojov. Po poklese spotreby domácností v dôsledku druhej vlny pandémie začiatkom roku sa domáci dopyt v druhom štvrťroku začal výrazne zotavovať.

V budúcom roku sa predpokladá, že rast ekonomiky potiahnu aj EÚ fondy, ktoré sa dočerpávajú z uplynulého obdobia.

Oživenie trhu práce sa kvôli druhej vlne posúva, no aj napriek tomu by sa mala zamestnanosť v tomto roku stabilizovať.

Zamestnanosť klesla najmä v službách a v priemysle.

Analytici očakávajú, že vďaka rýchlemu oživeniu spotreby domácností tvorba pracovných miest v súkromnom sektore začne rásť už v druhom polroku tohto roka.

Kompletné znenie ekonomickej prognózy nájdete na https://www.mfsr.sk/files/archiv/35/Komentar_MV_jun2021.pdf

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka