SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Finančná správa spúšťa kontrolu na evidenciu tržieb v e-kasách

Pri kontrolách v minulom roku našli porušenia takmer v každom druhom prípade. Tentokrát sa zamerajú na prevádzky v krajských mestách, na firmy s podpriemernými tržbami a na podnikateľov, ktorí sa už v minulosti dopustili porušenia zákona.

Ako uvádza Finančná správa „cieľom kontrol však nie je rozdávať pokuty, ale podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností a zároveň zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a klientom pokladničné doklady vydávali”.

Kontroly bude finančná správa vykonávať pravidelne na mesačnej báze, počas celého roka.

Pred vykonaním štandardnej kontroly bude vo väčšine prípadov finančná správa vykonávať priamo na prevádzke online monitoring tržieb. Kontrolóri budú pozorovať prostredníctvom tabletov priamo v prevádzke alebo v blízkosti prevádzky, či tržby od zákazníkov prichádzajú do systému e-kasa.

V prípade, že bude všetko v poriadku, podnikateľ si ani nevšimne, že bol kontrolovaný a ku klasickej štandardnej kontrole ani nemusí dôjsť. Týmto postupom kontroly chce finančná správa čo najmenej zaťažovať poctivých podnikateľov.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka