SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Zákon o e-faktúre dostáva konkrétne znenie

Ministerstvo financií SR dnes predstavilo zástupcov zamestnávateľských organizácií, vrátane živnostenskej komory, návrh zákona o zasielaní údajov Finančnej správe. Čoskoro sa objaví aj v pripomienkovom konaní.

Návrh zákona vychádza z požiadavky na lepší výber daní a zníženie daňovej medzery, t. j. menšie úniky na DPH. Zároveň sa ministerstvo usiluje pripraviť opatrenie, ktoré bude mať čo najmenší zásah do povinností podnikateľských subjektov.

Zákon nahradí kontrolný výkaz DPH, ktorý v súčasnosti platí a zároveň prinesie povinnosť elektronicky zasielať údaje o faktúre do systému Finančnej správy.

Prenos údajov bude prebiehať automaticky, keď sú faktúry vystavené v účtovnom programe. Alternatívou bude použitie voľne dostupnej aplikácie pre vystavenie faktúr, ktorá bude pre tento účel k dispozícii.

Povinnosť zasielania údajov sa bude vzťahovať pre všetkých platiteľov DPH a podnikateľov, ktorý vykonávajú činnosť, ktorá podlieha zdaneniu.

Povinnosť vyhotoviť faktúru a zaslať jej údaje na FS sa bude týkať predaja tovaru a služieb v SR. V špecifických prípadoch aj pri predfaktúrach, pri opravnej faktúre, ale tiež pri odberateľských faktúrach, ak subjekt bude požadovať odpočet DPH.

Zaslanie údajov bude potrebné vykonať do 15 dní od dodania tovaru alebo služby.

Zákon sa bude vzťahovať aj na existujúce zmluvné vzťahy.

Pri pravidelných fakturáciách, napr. lízingu, a zmluvných vzťahoch, ktoré vznikli pred účinnosťou zákona (2023) sa nahlási prvá faktúra po účinnosti zákona a potom všetky nasledujúce.

Výnimku zo zasielania údajov sú pre používateľov e-Kasy, nakoľko údaje z nej sa už nahrávajú na Finančnú správu. Ďalšie výnimky budú napr. pri predajných automatoch, platbách za dopravu alebo poskytovanie služieb napr. na vysokohorskej chate, ale tiež pri zjednodušených faktúrach do 100 eur.

Elektronický prenos údajov bude prebiehať zabezpečenou (šifrovanou) komunikáciou.

Bezpečnostný certifikát si zabezpečí podnikateľský subjekt (náklady cca. 10 EUR) a odobrí ho aj Finančná správa. Uvažuje sa tiež nad využitím elektronických občianskych preukazov a certifikátu, ktorý obsahuje. V takom prípade by nevznikli žiadne dodatočné náklady pre podnikateľa.

Užitočné riešenie bude možnosť dohodnúť sa s externým subjektom (splnomocnenie), ktorý bude nahlasovať údaje v mene daného podnikateľského subjektu. Dohodu odobrí Finančná správa, zmluvný vzťah musí byť preukázateľný.

Sankcie, v prípade nezaslania údajov, budú do výšky 10-tisíc EUR, pričom pri prvom porušení sa predpokladá najskôr upozornenie podnikateľského subjektu.

Finančná správa SR pripravuje pre tento účel samostatný informačný systém, ktorý by mal zvládnuť až 1 milión faktúr denne.

Účinnosť zákona sa plánuje od 1. 1. 2023.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka