SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Zhromaždenie delegátov SŽK zasadalo v Spišskej Novej Vsi

Dňa 9.9.2021 sa uskutočnilo 28. Zhromaždenie delegátov SŽK, ktoré je najvyšším orgánom komory.

Zasadnutie je vrcholným stretnutím delegátov - zástupcov všetkých členov komory z jednotlivých krajských zložiek. Programom rokovania bolo schválenie výročnej správy, hospodárenia, hodnotiacej správy Dozornej rady a doplnenie člena Predstavenstva komory.

Predseda SŽK Oldřich Holiš vyzdvihol úspechy komory, aktívne pôsobenie v jednotlivých krajoch a aktívne zapojenie do presadzovania záujmov živnostníkov, malých a stredných podnikov. Povzbudil delegátov do aktívneho zapojenia sa do aktivít komory a do skorého, plnohodnotného reštartu podnikania po koronakríze a opatreniam, ktoré zabrzdili podnikateľské aktivity živnostníkov a firiem.

Počas zasadnutia prebehli aj doplňujúce voľby do Predstavenstva, v rámci ktorých bol zvolený p. Ľubomír Leško za člena Predstavenstva SŽK za krajskú zložku Prešov.

Pozvanie na zasadnutie prijal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR p. Ján Oravec, ktorý sa delegátom prihovoril prostredníctom videopríhovoru a p. Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka