SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Ekonomický vývoj v jeseni výrazne ovplyvnila pandémia

Návrat ekonomiky na predkrízovú úroveň sa oddiali o pár mesiacov, vyplýva z aktuálneho odhadu Národnej banky Slovenska.

Analytici NBS vo svojom aktuálnom stanovisku očakávajú znížený odhad rastu našej ekonomiky z pôvodných 4,5% na 3,5%. K znižovaniu došlo najmä kvôli nedostatkom súčiastok v automobilovom priemysle. Okrem toho negatívne ovplyvňuje rast aj začiatok tretej vlny pandémie a nízka zaočkovanosť slovenskej populácie.

Zhoršenie ekonomickej situácie by malo byť len dočasné. Zlepšenie jej vývoja predpokladajú analytici na druhú polovicu roka 2022. Dopyt spotrebiteľov by sa mal vrátiť do starých koľají po prekonaní dvoch vrcholov pandémie, ktoré majú nastať v novembri a začiatkom nového roka.

Celkovo by sa mal zrýchliť rast cien vo všetkých kategóriách, najmä potravín a regulovaných cien energie.

Priemerná inflácia (rast cien) v roku 2022 bude 3,4%, pričom v roku 2023 by sa mala mierne znížiť nad 2%.

Následkom spomalenia rastu ekonomickej výkonnosti dôjde k zníženiu nárastu zamestnanosti. Na trhu práce stále trvá nesúlad ponuky pracovnej sily a dopytu po nej. Tento problém by mali pomôcť vyriešiť fondy Európskej únie na investície do zamestnateľnosti uchádzačov o prácu a uľahčenie príchodu zahraničnej kvalifikovanej pracovnej sily.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka