SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

BACK TO THE FUTURE - Konferencia pre budúcnosť

Slovenská živnostenská komora prevzala záštitu nad konferenciou, ktorá prepája svet podnikania a vzdelávania. Uskutoční sa 21. - 22. 10. 2021 v Partizánskom, za účasti inšpiratívnych hostí.

Podujatie je zamerané na prepájanie podnikania a vzdelávania a na vytvorenie zmysluplného dialógu v prospech rozvoja regiónu.

V jednotlivých obsahových blokoch vystúpia hostiam k témam “inovácií v podnikaní” a “inovácií vo vzdelávaní”. Osobitné workshopy sa budú venovať prepojeniu aj na regionálny rozvoj.

Slovenská živnostenská komora prebrala záštitu nad týmto podujatím.

V rámci programu bude viesť samostatný workshop s názvom “Remeslo budúcnosti”, v rámci ktorého rozvinie diskusie a predstaví inšpiratívne prístupy ako rozvíjať odborné vzdelávanie a podnikanie.

Účastnícky poplatok je 129 EUR, pre členov SŽK za zvýhodnenú cenu 99 EUR.

Školy majú zľavnený poplatok vo výške 79 EUR.

Program konferencie »

Registrácia na konferenciu »

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka