SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Stanovisko komory k úprave zdanenia gastrolístkov a príspevku na stravovanie

Slovenská živnostenská komora je sklamaná z rozhodnutia poslancov parlamentu SR, ktorí schválili zmenu zdanenia stravného a stravných lístkov. Pôvodne dobrý úmysel zrovnoprávniť rôzne formy podpory stravovania zamestnancov sa premenil na opatrenie, ktoré negatívne zasiahne takmer každého z viac ako 300-tisíc živnostníkov.

Radikálne zníženie daňovo uznateľných nákladov na stravovanie z 5,10 EUR na 2,81 EUR je bezprecedentný krok, ktorý, podľa nášho názoru, nevníma realitu v podnikateľskom prostredí, v gastro sektore a neberie do úvahy zrýchlený rast cien vo všetkých odvetviach.

Namiesto zvýšenej podpory domácich podnikateľov, podpory zdravého stravovania zamestnancov a živnostníkov, je prijatá rýchla zmena Zákonníka práce, jedného z najdôležitejších zákonov, ktorá spôsobí, že ľudia sa začnú stravovať menej zdravo, zamestnávatelia budú menej motivovaní starať sa o zdravé a vyvážené stravovanie zamestnancov a v konečnom dôsledku to prinesie zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť zo strany štátu..

Apelujeme na vládu SR a poslancov SR, aby prehodnotili svoje rozhodnutia a legislatívu tak, aby cieľom nebol iba zvýšený príjem pre štátny rozpočet, ale pozitívny dopad na zdravie obyvateľstva a zdravú podporu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka