SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Účtovné doklady si živnostník odloží aj elektronicky

Od budúceho roka môže podnikateľ archivovať účtovné doklady aj celkom elektronicky, ruší sa povinnosť zaručenej konverzie.

Novela zákona o účtovníctve prináša viacero zmien. V Registri účtovných závierok pribudnú ďalšie verejne prístupné účtovné závierky, za závažné porušenie zákona o účtovníctve bude hroziť pokuta vo výške od tisíc do 3 miliónov eur. Medzi najviac pozitívne zmeny patrí možnosť archivovať doklady v papierovej alebo elektronickej forme. Doteraz to bolo možné iba s použitím tzv. "zaručenej konverzie”.

Po zavedení u podnikateľa bude možné digitalizáciu dokumentov významne zjednodušiť, zefektívniť a zaviesť do obehu, napr. pri výmene účtovných dokladov so svojim účtovníkom.

Podľa schválenej novely Zákona o účtovníctve bude možné transformáciu účtovných dokladov použiť aj na účtovné záznamy spred roka 2022. Je možné ukladať na pevnom disku, záložnou úložisku či v cloudových službách. Pre účely kontroly ich bude potrebné sprístupniť v čitateľnej podobe.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka