SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Duálne vzdelávanie vo firmách pokračuje

Prerušenie vyučovania sa s účinnosťou od 13.12.2021 týka iba prezenčnej formy na školách a školských zariadeniach. Žiaci, ktorí sú zaradení do do duálneho vzdelávania alebo vykonávajú prax u zamestnávateľa, môžu naďalej pracovať.

Minister školstva svojim rozhodnutím zo dňa 8.12.2021 s účinnosťou od 13.12.2021 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v stredných školách do 17.12.2021 s výnimkou špeciálnych škôl a s výnimkou praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách. Rozhodnutie upravuje iba školské vyučovanie v škole alebo v školskom zariadení.

Nakoľko pracovisko praktického vyučovania a pracovisko zamestnávateľa (miesto poskytovania praktického vyučovania u zamestnávateľa v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave) nie je škola a ani školské zariadenie rozhodnutie ministra školstva sa netýka praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Na základe uvedeného je možné poskytovať aj naďalej praktické vyučovanie u zamestnávateľa za rovnakých podmienok ako doposiaľ.

Informácia k poskytovaniu praktického vyučovania je zverejnená na webových stránkach www.dualnysystem.sk a www.siov.sk.

Platí, že školy, na ktorých bolo prezenčné vyučovanie prerušené na základe rozhodnutia RÚVZ sa aj naďalej riadia týmito rozhodnutiami a školy, na ktorých bolo preznenčné vyučovanie prerušené na základe rozhodnutia ministra sa riadia rozhodnutiami ministra.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka